Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mūžizglītības centrs
Klausītāji LLU Klausītājs

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. Kopā
C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. 9-sem. 10-sem. Kopā
C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200
2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens
Pilna laika Nepilna laika