Back

G0614 Food Quality and Innovations Bachelor
full-time
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Inovācijas pārtikas uzņēmumā (prakse) 30.05.2022. - 17.06.2022.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
31.01.2022
07.02.2022
14.02.2022
Krūma Zanda
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
07.03.2022
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
02.05.2022
Kļava Dace
228. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
25.04.2022
Kļava Dace
228. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
08.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
15.02.2022
22.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
08.03.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
22.03.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
12.04.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
19.04.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
26.04.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
03.05.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
10.05.2022
Blija Anita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3085 Development of innovative products III A Lecture
05.04.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
02.02.2022
16.02.2022
Krūma Zanda
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
09.02.2022
Krūma Zanda
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
23.02.2022
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
30.03.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
06.04.2022
Ķince Tatjana
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
13.04.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
20.04.2022
Ķince Tatjana
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
27.04.2022
Kļava Dace
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
11.05.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
03.02.2022
Lab.d./pr.d.
Krūma Zanda, Dabiņa-Bicka Ilona
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 115. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22, 116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
10.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22, 115. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
17.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
24.02.2022
10.03.2022
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
24.03.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
31.03.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
14.04.2022
Straumīte Evita
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
28.04.2022
Kļava Dace
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
05.05.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
21.04.2022
Ķince Tatjana, Kļava Dace
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3085 Development of innovative products III A Practical works
07.04.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
04.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
11.02.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
25.03.2022
Kļava Dace
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
31.01.2022
14.02.2022
Krūma Zanda
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
07.02.2022
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
28.02.2022
07.03.2022
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
02.05.2022
Kļava Dace
228. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
25.04.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
08.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
15.02.2022
22.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
08.03.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
22.03.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
12.04.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
19.04.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
26.04.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
03.05.2022
Blija Anita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
10.05.2022
Blija Anita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3085 Development of innovative products III A Lecture
05.04.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
02.02.2022
16.02.2022
Krūma Zanda
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
09.02.2022
Krūma Zanda
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
23.02.2022
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
30.03.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
06.04.2022
Ķince Tatjana
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
13.04.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
20.04.2022
Ķince Tatjana
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
27.04.2022
Kļava Dace
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
11.05.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
03.02.2022
Lab.d./pr.d.
Krūma Zanda, Dabiņa-Bicka Ilona
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 115. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22, 116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
10.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22, 115. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
17.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
24.02.2022
10.03.2022
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
24.03.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
31.03.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
14.04.2022
Straumīte Evita
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
28.04.2022
Kļava Dace
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
05.05.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
21.04.2022
Ķince Tatjana, Kļava Dace
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3085 Development of innovative products III A Practical works
07.04.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
04.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
11.02.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
25.03.2022
Kļava Dace
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
10.30-11.15 PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
31.01.2022
14.02.2022
Krūma Zanda
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
07.02.2022
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
28.02.2022
07.03.2022
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
21.03.2022
Kļava Dace
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
04.04.2022
Kļava Dace
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
25.04.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
02.05.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
01.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
08.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
15.02.2022
22.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
08.03.2022
Blija Anita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
22.03.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
19.04.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
26.04.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
03.05.2022
Blija Anita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
10.05.2022
Blija Anita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3085 Development of innovative products III A Lecture
05.04.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
16.02.2022
Krūma Zanda
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
02.02.2022
Ķince Tatjana
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
09.02.2022
Krūma Zanda
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
23.02.2022
Ķince Tatjana
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
30.03.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
06.04.2022
Ķince Tatjana
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
13.04.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
20.04.2022
Ķince Tatjana, Kļava Dace
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
27.04.2022
Kļava Dace
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
11.05.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
03.02.2022
Lab.d./pr.d.
Krūma Zanda, Dabiņa-Bicka Ilona
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 115. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22, 116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
10.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22, 115. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
17.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
24.02.2022
10.03.2022
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
24.03.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
31.03.2022
Straumīte Evita
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
14.04.2022
Kļava Dace
228. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
28.04.2022
Kļava Dace
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
05.05.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
21.04.2022
Ķince Tatjana, Kļava Dace
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3085 Development of innovative products III A Practical works
07.04.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
04.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
11.02.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
25.03.2022
Kļava Dace
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3056 National cuisine C Lecture
14.02.2022-13.03.2022
08.04.2022
18.04.2022-08.05.2022
Lekc./lab.d. BISK
G0604(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2, Ēd.gat.lab. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
31.01.2022
Ķince Tatjana
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
07.02.2022
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
14.02.2022
Ķince Tatjana
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
28.02.2022
07.03.2022
Straumīte Evita
217. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
21.03.2022
Kļava Dace
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
04.04.2022
Kļava Dace
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
25.04.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
02.05.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
01.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
08.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
15.02.2022
Blija Anita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
22.02.2022
Straumīte Evita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
08.03.2022
Blija Anita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
22.03.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
12.04.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 228. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
19.04.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
26.04.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
03.05.2022
Blija Anita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
10.05.2022
Blija Anita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3085 Development of innovative products III A Lecture
05.04.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
02.02.2022
Ķince Tatjana
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
09.02.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
16.02.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
23.02.2022
Ķince Tatjana
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
30.03.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
06.04.2022
Ķince Tatjana
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
13.04.2022
Kļava Dace
228. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
20.04.2022
Ķince Tatjana, Kļava Dace
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
27.04.2022
Kļava Dace
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
11.05.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
03.02.2022
Lab.d./pr.d.
Krūma Zanda, Dabiņa-Bicka Ilona
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 115. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22, 116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
10.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22, 115. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
17.02.2022
10.03.2022
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
24.02.2022
Straumīte Evita
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
24.03.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
31.03.2022
Straumīte Evita
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
14.04.2022
Kļava Dace
228. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
28.04.2022
Kļava Dace
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
05.05.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
21.04.2022
Ķince Tatjana, Kļava Dace
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3085 Development of innovative products III A Practical works
07.04.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
04.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
11.02.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
25.03.2022
Kļava Dace
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3056 National cuisine C Lecture
14.02.2022-13.03.2022
08.04.2022
18.04.2022-08.05.2022
Lekc./lab.d. BISK
G0604(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2, Ēd.gat.lab. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
31.01.2022
Ķince Tatjana
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
07.02.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
28.02.2022
07.03.2022
Straumīte Evita
217. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
21.03.2022
Kļava Dace
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
04.04.2022
Kļava Dace
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
02.05.2022
Straumīte Evita
217. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
25.04.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
01.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
08.02.2022
Straumīte Evita
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
08.03.2022
Blija Anita
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
12.04.2022
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 228. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
19.04.2022
Kļava Dace
228. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3085 Development of innovative products III A Lecture
15.02.2022
22.02.2022
Lekc./pr.d.
Dabiņa-Bicka Ilona
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
09.02.2022
Ķince Tatjana
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Seminar
23.02.2022
Ķince Tatjana
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
30.03.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
06.04.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
13.04.2022
Kļava Dace
228. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
20.04.2022
Ķince Tatjana, Kļava Dace
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
11.05.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3085 Development of innovative products III A Lecture
02.02.2022
Lekc./pr.d.
Krūma Zanda
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
10.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22, 115. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
17.02.2022
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
24.02.2022
10.03.2022
Straumīte Evita
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
14.04.2022
Kļava Dace
228. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
21.04.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
28.04.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
04.02.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
11.02.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3056 National cuisine C Lecture
14.02.2022-13.03.2022
08.04.2022
18.04.2022-08.05.2022
Lekc./lab.d. BISK
G0604(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2, Ēd.gat.lab. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
31.01.2022
Ķince Tatjana
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
07.02.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
21.03.2022
Kļava Dace
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
04.04.2022
Ķince Tatjana
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
02.05.2022
Straumīte Evita
217. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
08.02.2022
Straumīte Evita
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
08.03.2022
Blija Anita
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
22.03.2022
Ķince Tatjana
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
29.03.2022
Ķince Tatjana
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
05.04.2022
Ķince Tatjana
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
12.04.2022
Kļava Dace
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
19.04.2022
Kļava Dace
228. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
10.05.2022
Straumīte Evita
217. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3085 Development of innovative products III A Lecture
15.02.2022
22.02.2022
Lekc./pr.d.
Dabiņa-Bicka Ilona
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Seminar
23.02.2022
Ķince Tatjana
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
30.03.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
06.04.2022
Straumīte Evita
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
20.04.2022
Ķince Tatjana, Kļava Dace
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3085 Development of innovative products III A Lecture
02.02.2022
09.02.2022
Lekc./pr.d.
Krūma Zanda
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
10.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22, 115. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
17.02.2022
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
24.02.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
10.03.2022
Straumīte Evita
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 217. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
24.03.2022
Blija Anita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
21.04.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
28.04.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
04.02.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3056 National cuisine C Lecture
14.02.2022-13.03.2022
08.04.2022
18.04.2022-08.05.2022
Lekc./lab.d. BISK
G0604(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
85. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2, Ēd.gat.lab. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ2015 Stress Management C Lecture
BISK
G0604(PLK)
G0608(PLK)
G0215(PLK)
G0703(PLK)
G0816(PLK)

Kirila Kitija
280. aud. (2. floor), Pils, Lielā iela 2
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
01.02.2022
Ķince Tatjana
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
22.03.2022
Ķince Tatjana
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
29.03.2022
Ķince Tatjana
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
05.04.2022
Ķince Tatjana
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
12.04.2022
Kļava Dace
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
10.05.2022
Straumīte Evita
217. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Seminar
23.02.2022
Ķince Tatjana
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
13.04.2022
Kļava Dace
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3085 Development of innovative products III A Lecture
09.02.2022
Lekc./pr.d.
Krūma Zanda
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Laboratory works
10.02.2022
Dabiņa-Bicka Ilona
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22, 115. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
24.02.2022
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
24.03.2022
Blija Anita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
04.02.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
15.30-16.15 PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
01.02.2022
Ķince Tatjana
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
08.02.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
22.03.2022
Ķince Tatjana
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
29.03.2022
Ķince Tatjana
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
05.04.2022
Ķince Tatjana
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
12.04.2022
Kļava Dace
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3080 Cereal Technology A Seminar
13.04.2022
Kļava Dace
114. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3080 Cereal Technology A Lecture
24.03.2022
Blija Anita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
04.02.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 VadZ2015 Stress Management C Practical works
BISK
G0604(PLK)
G0608(PLK)
G0816(PLK)

Kirila Kitija
280. aud. (2. floor), Pils, Lielā iela 2
PārZ3086 Beverage Production Technology A Lecture
01.02.2022
Ķince Tatjana
216. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3086 Beverage Production Technology A Practical works
08.02.2022
Ķince Tatjana
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
22.03.2022
Ķince Tatjana
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
29.03.2022
Ķince Tatjana
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3080 Cereal Technology A Practical works
05.04.2022
Ķince Tatjana
128. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22