Back

G0608 Catering and Hotel Management bachelor of professional Higher Education
full-time
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Viesnīcu prakse 02.05.2022.- 12.06.2022.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ3049 Products, their Processing Bp Lecture
31.01.2022-27.02.2022
Krūma Zanda
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Lecture
01.03.2022
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Lecture
15.03.2022
Grāmatiņa Ilze
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Lecture
29.03.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Lecture
12.04.2022
Ozola Liene
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Service Organization and Management Bp Lecture
31.01.2022-24.04.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Service Organization and Management Bp Practical works
31.01.2022-27.03.2022
1.2.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Ethnic Cuisine Bp Laboratory works
1st week-28.02.2022-24.04.2022
1.1.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 PārZ3049 Products, their Processing Bp Lecture
31.01.2022-27.02.2022
Krūma Zanda
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Lecture
01.03.2022
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Lecture
15.03.2022
Grāmatiņa Ilze
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Lecture
29.03.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Lecture
12.04.2022
Ozola Liene
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Service Organization and Management Bp Lecture
31.01.2022-27.02.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3094 Ethnic Cuisine Bp Lecture
28.02.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d.
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Service Organization and Management Bp Practical works
31.01.2022-24.04.2022
1.2.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Ethnic Cuisine Bp Laboratory works
1st week-28.02.2022-24.04.2022
1.1.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ3049 Products, their Processing Bp Lecture
31.01.2022-27.02.2022
Krūma Zanda
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Lecture
01.03.2022
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Lecture
15.03.2022
Grāmatiņa Ilze
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Lecture
29.03.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Lecture
12.04.2022
Ozola Liene
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ3094 Ethnic Cuisine Bp Lecture
31.01.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d.
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Service Organization and Management Bp Practical works
31.01.2022-24.04.2022
1.2.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Ethnic Cuisine Bp Laboratory works
1st week-28.02.2022-24.04.2022
1.1.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ2011 Technological Equipment I Bp Lecture
31.01.2022-24.04.2022
Galoburda Ruta
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Service Organization and Management Bp Practical works
31.01.2022-24.04.2022
1.1.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Ethnic Cuisine Bp Laboratory works
1st week-28.02.2022-24.04.2022
1.2.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
01.02.2022
15.02.2022
01.03.2022
15.03.2022
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
08.02.2022
22.02.2022
08.03.2022
22.03.2022
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
19.04.2022
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
12.04.2022
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
08.03.2022
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
01.03.2022
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
22.03.2022
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
15.03.2022
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
05.04.2022
1.1.
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
29.03.2022
1.2.
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ2011 Technological Equipment I Bp Lecture
31.01.2022-27.02.2022
Galoburda Ruta
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ2011 Technological Equipment I Bp Laboratory works
1st week-28.02.2022-24.04.2022
1.1.
Galoburda Ruta
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ2011 Technological Equipment I Bp Laboratory works
2nd week-28.02.2022-24.04.2022
1.2.
Galoburda Ruta
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Service Organization and Management Bp Practical works
31.01.2022-24.04.2022
1.1.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Ethnic Cuisine Bp Laboratory works
1st week-28.02.2022-24.04.2022
1.2.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
01.02.2022
15.02.2022
01.03.2022
15.03.2022
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
08.02.2022
22.02.2022
08.03.2022
22.03.2022
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
19.04.2022
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
12.04.2022
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
08.03.2022
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
01.03.2022
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
22.03.2022
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
15.03.2022
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
05.04.2022
1.1.
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
29.03.2022
1.2.
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ2011 Technological Equipment I Bp Laboratory works
1st week-28.02.2022-24.04.2022
1.1.
Galoburda Ruta
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ2011 Technological Equipment I Bp Laboratory works
2nd week-28.02.2022-24.04.2022
1.2.
Galoburda Ruta
224. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Service Organization and Management Bp Practical works
31.01.2022-27.03.2022
1.1.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Ethnic Cuisine Bp Laboratory works
1st week-28.02.2022-24.04.2022
1.2.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. floor), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ2015 Stress Management Bb Lecture
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0215(PLK)
G0703(PLK)
G0816(PLK)

Kirila Kitija
280. aud. (2. floor), Pils, Lielā iela 2
PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
01.02.2022
15.02.2022
01.03.2022
15.03.2022
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
08.02.2022
22.02.2022
08.03.2022
22.03.2022
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
19.04.2022
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
12.04.2022
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
08.03.2022
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
01.03.2022
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
22.03.2022
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
15.03.2022
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
05.04.2022
1.1.
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
29.03.2022
1.2.
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
15.30-16.15 PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
01.02.2022
15.02.2022
01.03.2022
15.03.2022
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
08.02.2022
22.02.2022
08.03.2022
22.03.2022
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
19.04.2022
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
12.04.2022
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
08.03.2022
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
01.03.2022
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
22.03.2022
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
15.03.2022
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
05.04.2022
1.1.
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
29.03.2022
1.2.
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 VadZ2015 Stress Management Bb Practical works
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0816(PLK)

Kirila Kitija
280. aud. (2. floor), Pils, Lielā iela 2
PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
01.02.2022
15.02.2022
01.03.2022
15.03.2022
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
08.02.2022
22.02.2022
08.03.2022
22.03.2022
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
19.04.2022
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
12.04.2022
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
08.03.2022
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
01.03.2022
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
22.03.2022
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
15.03.2022
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
05.04.2022
1.1.
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Products, their Processing Bp Laboratory works
29.03.2022
1.2.
Kļava Dace
211. aud. (2. floor), PTF, Rīgas 22