Atpakaļ

G0705 Veterinārmedicīna Doktora
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 CitiD016 Pētījumu metodoloģija Bo Lekcija
02.10.2023-28.01.2024
Nodarbības notiks attālināti
G0334(PLK)
G0516(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0320(PLK)

Arhipova Irina, Paura Līga
09.30-10.15 CitiD016 Pētījumu metodoloģija Bo Lekcija
02.10.2023-28.01.2024
Nodarbības notiks attālināti
G0334(PLK)
G0516(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0320(PLK)

Arhipova Irina, Paura Līga
10.30-11.15 CitiD016 Pētījumu metodoloģija Bo Lekcija
02.10.2023-28.01.2024
Nodarbības notiks attālināti
G0334(PLK)
G0516(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0320(PLK)

Arhipova Irina, Paura Līga
11.30-12.15 CitiD016 Pētījumu metodoloģija Bo Lekcija
02.10.2023-28.01.2024
Nodarbības notiks attālināti
G0334(PLK)
G0516(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0320(PLK)

Arhipova Irina, Paura Līga
12.30-13.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
02.10.2023-28.01.2024
Nodarbības notiks attālināti no 13.00
G0334(PLK)
G0407(PLK)
G0208(PLK)
G0516(PLK)
G0906(PLK)
G0109(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0607(PLK)
G0320(PLK)

Šinkus Tatjana, Grasmane Daina
13.30-14.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
02.10.2023-28.01.2024
Nodarbības notiks attālināti no 13.00
G0334(PLK)
G0407(PLK)
G0208(PLK)
G0516(PLK)
G0906(PLK)
G0109(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0607(PLK)
G0320(PLK)

Šinkus Tatjana, Grasmane Daina
14.30-15.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
02.10.2023-28.01.2024
Nodarbības notiks attālināti no 13.00
G0334(PLK)
G0407(PLK)
G0208(PLK)
G0516(PLK)
G0906(PLK)
G0109(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0607(PLK)
G0320(PLK)

Šinkus Tatjana, Grasmane Daina
15.30-16.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
02.10.2023-28.01.2024
Nodarbības notiks attālināti no 13.00
G0334(PLK)
G0407(PLK)
G0208(PLK)
G0516(PLK)
G0906(PLK)
G0109(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0607(PLK)
G0320(PLK)

Šinkus Tatjana, Grasmane Daina