Atpakaļ

G0705 Veterinārmedicīna Doktora
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 CitiD016 Pētījumu metodoloģija Bo Lekcija
26.09.2022-29.01.2023
Notiek attālināti
G0334(PLK)
G0516(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0320(PLK)

Paura Līga, Arhipova Irina
09.30-10.15 CitiD016 Pētījumu metodoloģija Bo Lekcija
26.09.2022-29.01.2023
Notiek attālināti
G0334(PLK)
G0516(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0320(PLK)

Paura Līga, Arhipova Irina
10.30-11.15 CitiD016 Pētījumu metodoloģija Bo Lekcija
26.09.2022-29.01.2023
Notiek attālināti
G0334(PLK)
G0516(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0320(PLK)

Paura Līga, Arhipova Irina
11.30-12.15 CitiD016 Pētījumu metodoloģija Bo Lekcija
26.09.2022-29.01.2023
Notiek attālināti
G0334(PLK)
G0516(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0320(PLK)

Paura Līga, Arhipova Irina
12.30-13.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
01.10.2022-29.01.2023
Attalināti ,Nodarbību grafiks: 1) 13.00-14.30 2) starpbrīdis 30 min. 3) 15.00-16.30
G0334(PLK)
G0407(PLK)
G0208(PLK)
G0516(PLK)
G0906(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0607(PLK)
G0320(PLK)

Šinkus Tatjana

ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
01.10.2022-29.01.2023
Attalināti,Nodarbību grafiks: 1) 13.00-14.30 2) starpbrīdis 30 min. 3) 15.00-16.30
G0334(PLK)
G0407(PLK)
G0906(PLK)
G0516(PLK)
G0208(PLK)
G0321(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0320(PLK)

Grasmane Daina
13.30-14.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
01.10.2022-29.01.2023
Attalināti ,Nodarbību grafiks: 1) 13.00-14.30 2) starpbrīdis 30 min. 3) 15.00-16.30
G0334(PLK)
G0407(PLK)
G0208(PLK)
G0516(PLK)
G0906(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0607(PLK)
G0320(PLK)

Šinkus Tatjana

ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
01.10.2022-29.01.2023
Attalināti,Nodarbību grafiks: 1) 13.00-14.30 2) starpbrīdis 30 min. 3) 15.00-16.30
G0334(PLK)
G0407(PLK)
G0906(PLK)
G0516(PLK)
G0208(PLK)
G0321(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0320(PLK)

Grasmane Daina
14.30-15.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
01.10.2022-29.01.2023
Attalināti ,Nodarbību grafiks: 1) 13.00-14.30 2) starpbrīdis 30 min. 3) 15.00-16.30
G0334(PLK)
G0407(PLK)
G0208(PLK)
G0516(PLK)
G0906(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0607(PLK)
G0320(PLK)

Šinkus Tatjana

ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
01.10.2022-29.01.2023
Attalināti,Nodarbību grafiks: 1) 13.00-14.30 2) starpbrīdis 30 min. 3) 15.00-16.30
G0334(PLK)
G0407(PLK)
G0906(PLK)
G0516(PLK)
G0208(PLK)
G0321(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0320(PLK)

Grasmane Daina
15.30-16.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
01.10.2022-29.01.2023
Attalināti ,Nodarbību grafiks: 1) 13.00-14.30 2) starpbrīdis 30 min. 3) 15.00-16.30
G0334(PLK)
G0407(PLK)
G0208(PLK)
G0516(PLK)
G0906(PLK)
G0321(PLK)
G0515(PLK)
G0607(PLK)
G0320(PLK)

Šinkus Tatjana

ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
01.10.2022-29.01.2023
Attalināti,Nodarbību grafiks: 1) 13.00-14.30 2) starpbrīdis 30 min. 3) 15.00-16.30
G0334(PLK)
G0407(PLK)
G0906(PLK)
G0516(PLK)
G0208(PLK)
G0321(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0320(PLK)

Grasmane Daina