Atpakaļ

G0417 Tehniskais eksperts Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 TraZ4055 Ekspertu komercdarbība Bv Lekcija
26.11.2019
Birzietis Gints
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4055 Ekspertu komercdarbība Bv Prakt.darbi
05.11.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4055 Ekspertu komercdarbība Bv Lekcija
12.11.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4055 Ekspertu komercdarbība Bv Lekcija
19.11.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4048 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas Bb Lekcija
27.11.2019
Gailis Māris
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4048 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas Bb Lab.darbi
13.11.2019
20.11.2019
Gailis Māris
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Lab.darbi
21.11.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4041 Mašīnu ekspertīze I Bn Prakt.darbi
15.11.2019
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4041 Mašīnu ekspertīze I Bn Lab.darbi
08.11.2019
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 LauZ3166 Degvielas un smērvielas Bn Lab.darbi
11.11.2019
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4055 Ekspertu komercdarbība Bv Lekcija
26.11.2019
Birzietis Gints
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4055 Ekspertu komercdarbība Bv Prakt.darbi
05.11.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4055 Ekspertu komercdarbība Bv Lekcija
12.11.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4055 Ekspertu komercdarbība Bv Lekcija
19.11.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4048 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas Bb Lekcija
27.11.2019
Gailis Māris
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4055 Ekspertu komercdarbība Bv Prakt.darbi
13.11.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4055 Ekspertu komercdarbība Bv Prakt.darbi
20.11.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3166 Degvielas un smērvielas Bn Lekcija
06.11.2019
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3166 Degvielas un smērvielas Bn Lekcija
28.11.2019
Šmigins Ruslans
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Lekcija
07.11.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Prakt.darbi
14.11.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Lab.darbi
21.11.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4041 Mašīnu ekspertīze I Bn Prakt.darbi
15.11.2019
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4041 Mašīnu ekspertīze I Bn Lab.darbi
08.11.2019
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 LauZ3166 Degvielas un smērvielas Bn Lab.darbi
11.11.2019
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4055 Ekspertu komercdarbība Bv Prakt.darbi
26.11.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4055 Ekspertu komercdarbība Bv Lekcija
05.11.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Prakt.darbi
12.11.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Prakt.darbi
19.11.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4055 Ekspertu komercdarbība Bv Prakt.darbi
13.11.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4055 Ekspertu komercdarbība Bv Prakt.darbi
20.11.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3166 Degvielas un smērvielas Bn Lekcija
06.11.2019
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3166 Degvielas un smērvielas Bn Lekcija
21.11.2019
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3166 Degvielas un smērvielas Bn Lab.darbi
28.11.2019
Šmigins Ruslans
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Lekcija
07.11.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Lab.darbi
14.11.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4041 Mašīnu ekspertīze I Bn Prakt.darbi
15.11.2019
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4041 Mašīnu ekspertīze I Bn Lab.darbi
08.11.2019
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 TraZ4055 Ekspertu komercdarbība Bv Prakt.darbi
26.11.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4055 Ekspertu komercdarbība Bv Lekcija
05.11.2019
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Prakt.darbi
12.11.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Lab.darbi
19.11.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3166 Degvielas un smērvielas Bn Lekcija
21.11.2019
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3166 Degvielas un smērvielas Bn Lab.darbi
28.11.2019
Šmigins Ruslans
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Prakt.darbi
07.11.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Lab.darbi
14.11.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4041 Mašīnu ekspertīze I Bn Prakt.darbi
15.11.2019
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4041 Mašīnu ekspertīze I Bn Lab.darbi
08.11.2019
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 TraZ4048 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas Bb Lekcija
11.11.2019
Gailis Māris
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Prakt.darbi
04.11.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3166 Degvielas un smērvielas Bn Lekcija
26.11.2019
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Prakt.darbi
12.11.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Lab.darbi
19.11.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4040 Spēkratu elektroiekārtas un testēšana Bn Prakt.darbi
05.11.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3024 Hidropiedziņa un pneimatika Bn Lekcija
27.11.2019
Kronbergs Ēriks
427. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3024 Hidropiedziņa un pneimatika Bn Prakt.darbi
06.11.2019
Kronbergs Ēriks
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3024 Hidropiedziņa un pneimatika Bn Lekcija
13.11.2019
Kronbergs Ēriks
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3024 Hidropiedziņa un pneimatika Bn Prakt.darbi
20.11.2019
Kronbergs Ēriks
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3024 Hidropiedziņa un pneimatika Bn Lekcija
14.11.2019
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Lekcija
28.11.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Prakt.darbi
07.11.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4040 Spēkratu elektroiekārtas un testēšana Bn Lekcija
15.11.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4040 Spēkratu elektroiekārtas un testēšana Bn Lekcija
08.11.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 TraZ4048 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas Bb Lekcija
11.11.2019
Gailis Māris
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4041 Mašīnu ekspertīze I Bn Lekcija
25.11.2019
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Prakt.darbi
04.11.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3166 Degvielas un smērvielas Bn Lekcija
26.11.2019
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4040 Spēkratu elektroiekārtas un testēšana Bn Prakt.darbi
05.11.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4040 Spēkratu elektroiekārtas un testēšana Bn Lekcija
12.11.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4040 Spēkratu elektroiekārtas un testēšana Bn Lekcija
19.11.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3024 Hidropiedziņa un pneimatika Bn Lekcija
27.11.2019
Kronbergs Ēriks
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3024 Hidropiedziņa un pneimatika Bn Lekcija
06.11.2019
Kronbergs Ēriks
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3024 Hidropiedziņa un pneimatika Bn Lab.darbi
13.11.2019
Kronbergs Ēriks
426. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3024 Hidropiedziņa un pneimatika Bn Prakt.darbi
20.11.2019
Kronbergs Ēriks
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3024 Hidropiedziņa un pneimatika Bn Lekcija
14.11.2019
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3166 Degvielas un smērvielas Bn Lab.darbi
21.11.2019
Šmigins Ruslans
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Lekcija
28.11.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Prakt.darbi
07.11.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4040 Spēkratu elektroiekārtas un testēšana Bn Lekcija
15.11.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4040 Spēkratu elektroiekārtas un testēšana Bn Lekcija
08.11.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 TraZ4048 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas Bb Lekcija
11.11.2019
Gailis Māris
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3166 Degvielas un smērvielas Bn Lekcija
04.11.2019
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4041 Mašīnu ekspertīze I Bn Lekcija
25.11.2019
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4040 Spēkratu elektroiekārtas un testēšana Bn Lekcija
26.11.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4040 Spēkratu elektroiekārtas un testēšana Bn Prakt.darbi
05.11.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4040 Spēkratu elektroiekārtas un testēšana Bn Lekcija
12.11.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4040 Spēkratu elektroiekārtas un testēšana Bn Lekcija
19.11.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3024 Hidropiedziņa un pneimatika Bn Lekcija
27.11.2019
Kronbergs Ēriks
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3024 Hidropiedziņa un pneimatika Bn Lab.darbi
13.11.2019
Kronbergs Ēriks
426. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3024 Hidropiedziņa un pneimatika Bn Prakt.darbi
20.11.2019
Kronbergs Ēriks
426. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3024 Hidropiedziņa un pneimatika Bn Lekcija
06.11.2019
Kronbergs Ēriks
427. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3024 Hidropiedziņa un pneimatika Bn Lab.darbi
14.11.2019
Lāceklis-Bertmanis Jānis
426. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3166 Degvielas un smērvielas Bn Lab.darbi
21.11.2019
Šmigins Ruslans
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Prakt.darbi
28.11.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Lab.darbi
07.11.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4040 Spēkratu elektroiekārtas un testēšana Bn Lab.darbi
15.11.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4040 Spēkratu elektroiekārtas un testēšana Bn Lab.darbi
08.11.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 TraZ4048 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas Bb Lekcija
11.11.2019
Gailis Māris
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3166 Degvielas un smērvielas Bn Lab.darbi
04.11.2019
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4041 Mašīnu ekspertīze I Bn Lekcija
25.11.2019
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4048 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas Bb Lab.darbi
13.11.2019
20.11.2019
Gailis Māris
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4041 Mašīnu ekspertīze I Bn Lekcija
27.11.2019
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4041 Mašīnu ekspertīze I Bn Lekcija
06.11.2019
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3024 Hidropiedziņa un pneimatika Bn Lab.darbi
14.11.2019
Lāceklis-Bertmanis Jānis
426. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Prakt.darbi
28.11.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4045 Spēkratu apkalpošana un atjaunošana II Bn Lab.darbi
07.11.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4040 Spēkratu elektroiekārtas un testēšana Bn Lab.darbi
15.11.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4040 Spēkratu elektroiekārtas un testēšana Bn Lab.darbi
08.11.2019
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 TraZ4048 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas Bb Lekcija
11.11.2019
Gailis Māris
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3166 Degvielas un smērvielas Bn Lab.darbi
04.11.2019
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4041 Mašīnu ekspertīze I Bn Lekcija
25.11.2019
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4048 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas Bb Lab.darbi
13.11.2019
20.11.2019
Gailis Māris
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4041 Mašīnu ekspertīze I Bn Lekcija
27.11.2019
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4041 Mašīnu ekspertīze I Bn Lekcija
06.11.2019
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 TraZ4048 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas Bb Lekcija
11.11.2019
Gailis Māris
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4048 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas Bb Lab.darbi
13.11.2019
20.11.2019
Gailis Māris
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5