Atpakaļ

G0705 Veterinārmedicīna Doktora
Pilna laika
2-sem. 4-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
12.30-13.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Seminārs
02.02.2019-26.05.2019
G0321(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0322(PLK)
G0320(PLK)

Grasmane Daina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Seminārs
02.02.2019-26.05.2019
G0321(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0322(PLK)
G0320(PLK)

Grasmane Daina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Seminārs
02.02.2019-26.05.2019
G0321(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0322(PLK)
G0320(PLK)

Grasmane Daina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Seminārs
02.02.2019-26.05.2019
G0321(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0322(PLK)
G0320(PLK)

Grasmane Daina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5