Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 26/03/2018 10:09:39 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
2 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
3 26/03/2018 10:08:43 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Master Thesis
4 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=20-->30
5 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->800
6 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->810
7 13/02/2024 08:50:40 LAIS owner U KURSAD=800-->
8 11/07/2023 15:03:30 LAIS owner U STRUKTURV_APSTIPR=GGG030010000-->GGG140010000
9 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=-->800
10 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=800-->810

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts