Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 30/03/2017 13:51:32 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_APJOMS=32-->24 LEKCIJAS=16-->12 SEMIN_PRAKTD=16-->12
2 03/09/2020 09:42:02 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_NOZARE=FM0050-->FM0043 APSTIPRINATS=120520150000-->181220190000
3 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
4 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=24-->80
5 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->56
6 29/05/2015 10:05:16 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Knowledge Management and Innovations
7 29/05/2015 10:06:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts