Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 17/10/2019 12:10:10 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
2 11/03/2006 12:03:56 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 22/03/2006 15:55:13 Sarmīte Pudāne, 63005679 U KATALOGS=c-->+
4 03/05/2018 11:34:43 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Projektu vadīšanas pamati [Lauks., p(b)(Vad); izvēles Dārz un Lauk]-->Projektu vadīšanas pamati [Lauks., p(b)(Uzne,Lopk)]
5 03/05/2018 10:32:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Projektu vadīšanas pamati [Uzņēm. - Lauks., a : 5.sem.; Lauks., p: PL-5.sem., NL-8.sem.; Lauks., p(b)(Vad); Izv.-Dārz un Lauk]-->Projektu vadīšanas pamati [Lauks., p(b)(Vad); izvēles Dārz un Lauk]
6 27/03/2012 10:47:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Projektu vadīšanas pamati-->Projektu vadīšanas pamati [Uzņēm. - Lauks., a : 5.sem.; Lauks., p: PL-5.sem., NL-8.sem.; Lauks., p(b)(Vad); Izv.-Dārz un Lauk] TIPS_APJOMS=24-->32 TIPS_NOZARE=FM0043-->FM0050 APSTIPRINATS=-->281020110000
7 11/03/2006 12:03:41 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->PROJECT MANAGEMENT FUNDAMENTALS
8 10/04/2006 15:28:15 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=PROJECT MANAGEMENT FUNDAMENTALS-->Project management fundamentals
9 27/03/2012 10:57:53 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Project Management Basics-->Basics of Project Management
10 08/02/2011 12:48:36 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Project Management Fundamentals-->Project Management Basics
11 21/04/2006 09:50:00 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Project management fundamentals-->Project Management Fundamentals
12 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=2-->3
13 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->49
14 24/07/2014 09:21:55 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG020110000
15 20/09/2018 15:15:14 Dace Gūtmane, 63005681 U STRUKTURV_APSTIPR=GGG020110000-->GGG020100000
16 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
17 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=80-->81

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts