Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 12/02/2008 11:44:50 Agita Žebrovska 63005717 U KATALOGS=c-->+
2 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=24-->60
4 20/11/2007 17:27:01 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
5 20/11/2007 17:27:18 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Needleworks
6 21/03/2011 14:43:48 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Rokdarbi [Mājas vide 160 KP]-->Rokdarbi [MvInf, MvViz]
7 22/07/2011 14:22:33 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Rokdarbi [MvInf, MvViz]-->Rokdarbi [MvInf, MvViz: PL - 4.sem., NL - 4. un 5.sem] TIPS_NOZARE=FM5630-->FM5638 LEKCIJAS=16-->12 SEMIN_PRAKTD=8-->12 APSTIPRINATS=-->200420110000
8 22/07/2011 14:39:54 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Needleworks-->Needlework
9 31/05/2013 16:39:09 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Rokdarbi [MvInf, MvViz: PL - 4.sem., NL - 4. un 5.sem]-->Rokdarbi [MVI, p(b): PL 4.sem., NL 4. un 5.sem.]
10 03/07/2013 09:48:54 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Rokdarbi [MVI, p(b): PL 4.sem., NL 4. un 5.sem.]-->Rokdarbi [MVI, p(b): PL 4.sem., NL 5.sem.] APSTIPRINATS=200420110000-->210520130000
11 24/07/2014 14:03:48 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040020000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts