Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 29/12/2008 12:27:25 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Research Work
2 29/12/2008 12:27:46 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 16/01/2009 14:57:57 Aira Dubovika 63021075 U KATALOGS=c-->+
4 19/01/2009 08:48:48 Sandra Sproģe 63005681 U KATALOGS=+-->-
5 19/01/2009 09:54:00 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=--->+
6 26/01/2011 15:33:39 Aira Dubovika 63021075 U KATALOGS=+-->-
7 26/01/2011 15:34:14 Aira Dubovika 63021075 U KATALOGS=--->+
8 26/04/2011 15:09:42 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pētnieciskais darbs [mācību prakse, PTF Bc, 8. semestrī]-->Pētnieciskais darbs [Pārt. zin., a: mācību prakse, 8. semestrī]
9 26/04/2011 15:10:15 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pētnieciskais darbs [Pārt. zin., a: mācību prakse, 8. semestrī]-->Pētnieciskais darbs [Pārt. zin., a: mācību prakse, 8. sem.]
10 03/11/2011 09:57:49 Rasma Veinberga 63025170 U APSTIPRINATS=-->111020110000
11 22/07/2014 12:47:03 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG060020000
12 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=-->320
13 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->320

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts