Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
2 16/12/2011 15:55:44 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas produktu nekaitīgums -->Pārtikas produktu nekaitīgums [Pārt.zin., M: izvēles, 1.sem.] LEKCIJAS=-->16 SEMIN_PRAKTD=-->32 APSTIPRINATS=-->121020110000
3 26/01/2004 16:27:54 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Food safety
4 16/12/2011 16:01:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Food Safety-->Food Product Safety
5 02/06/2006 11:38:33 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUKA=Food safety-->Food Safety
6 22/07/2014 11:59:04 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG060020000
7 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=48-->120

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts