Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 26/01/2004 16:27:54 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Food safety
2 02/06/2006 11:38:33 Sandra Sproģe 63005681 U KNOSAUKA=Food safety-->Food Safety
3 16/12/2011 15:55:44 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas produktu nekaitīgums -->Pārtikas produktu nekaitīgums [Pārt.zin., M: izvēles, 1.sem.] LEKCIJAS=-->16 SEMIN_PRAKTD=-->32 APSTIPRINATS=-->121020110000
4 16/12/2011 16:01:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Food Safety-->Food Product Safety
5 22/07/2014 11:59:04 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG060020000
6 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts