Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
2 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
3 27/11/2007 17:48:07 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Alternative Technologies for Food Processing
4 27/11/2007 17:48:31 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
5 09/01/2008 14:55:06 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=c-->+
6 22/11/2011 09:42:32 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi -->Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi [Pārt. prod. teh., p; Pārt.zin., a: 6.sem.] TIPS_NOZARE=FM0080-->FM0121 APSTIPRINATS=-->181020110000
7 25/11/2013 16:44:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi [Pārt. prod. teh., p; Pārt.zin., a: 6.sem.]-->Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi [Ppt, Pārt.zin., a: 6.sem.]
8 25/11/2013 16:44:56 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi [Ppt, Pārt.zin., a: 6.sem.]-->Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi [Ppt, Pz: 6.sem.]
9 22/07/2014 11:49:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG060020000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts