Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 01/04/2021 10:09:20 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_NOZARE=FM5522-->FM5520 APSTIPRINATS=070320170000-->300320210000
2 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
3 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
4 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48
5 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=2-->3
6 13/02/2024 08:50:40 LAIS owner U KURSAD=56-->
7 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=80-->81
8 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->57
9 15/03/2024 14:00:06 LAIS owner U STRUKTURV_APSTIPR=GGG050040000-->GGG140020000
10 24/01/2024 15:23:51 Sandra Sproģe 63005681 U LEKCIJAS=24-->16 KURSAD=48-->56
11 22/03/2017 08:38:45 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Management of Forest Resources I
12 22/03/2017 08:39:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts