Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 03/04/2006 10:05:39 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Business management in agriculture
2 03/04/2006 10:05:55 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 04/04/2006 10:01:49 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=c-->+
4 21/04/2006 09:43:01 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Business management in agriculture-->Business Management in Agriculture
5 18/02/2011 14:32:54 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā [B; profesionālā prakse]-->Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā [Lauks., p (Uzņēmd): profesionālā prakse] TIPS_APJOMS=800-->
6 07/04/2011 11:13:22 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā [Lauks., p (Uzņēmd): profesionālā prakse]-->Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā [Lauks., p (Uzņēmd): prof. prakse]
7 27/09/2011 14:20:38 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā [Lauks., p (Uzņēmd): prof. prakse]-->Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā [Lauks., p (Uzņēmd): prof. prakse - 6., 7.sem.] APSTIPRINATS=-->080220110000
8 27/09/2011 14:27:07 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=Business Management in Agriculture-->Agricultural Enterpreneurship
9 24/07/2014 09:32:22 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG020110000
10 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
11 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=-->800
12 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=20-->30
13 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=800-->810
14 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->810

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts