Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 20/09/2018 15:31:01 Dace Gūtmane, 63005681 U STRUKTURV_APSTIPR=GGG020110000-->GGG020160000
2 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
3 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
4 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
5 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=2-->3
6 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=80-->81
7 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->49
8 04/11/2016 09:52:36 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Milk Production Technology
9 04/11/2016 09:53:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts