Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 18/03/2019 13:03:18 Dace Gūtmane, 63005681 U KATALOGS=b-->c
2 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
3 18/03/2019 12:59:34 Dace Gūtmane, 63005681 U KNOSAUKA=-->Agroecology and environmental protection
4 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=2-->3
5 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48
6 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->49
7 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=48-->
8 13/02/2024 08:50:40 LAIS owner U KURSAD=48-->
9 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=80-->81

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts