Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 20/09/2018 15:30:08 Dace Gūtmane, 63005681 U STRUKTURV_APSTIPR=GGG020110000-->GGG020160000
2 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=96-->240
3 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->144
4 05/09/2012 10:10:31 Sarmīte Pudāne, 63005679 U KATALOGS=c-->+
5 31/05/2012 14:22:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Small Ruminants
6 31/05/2012 14:23:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
7 24/07/2014 09:14:29 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG020110000
8 03/05/2018 11:42:26 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Mazie atgremotājdzīvnieki [Lauks., p(b) (Ciltslietu Zoo): PL un NL]-->Mazie atgremotājdzīvnieki [Lauks., p(b) (Lopk): PL un NL]

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts