Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 09/03/2010 14:45:31 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Regional Development Planning
2 09/03/2010 14:45:47 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 23/09/2010 11:57:47 Ruta Grigorjeva 63023739 U KATALOGS=c-->+
4 01/02/2011 11:17:08 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Reģionālās attīstības plānošana [ekon.B; sākot ar 2010./2011. st.g.]-->Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (reģ.att. un pār.) sākot ar 2010./2011. st.g.]
5 01/02/2011 11:17:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (reģ.att. un pār.) sākot ar 2010./2011. st.g.]-->Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (reģ.att. un pār.): sākot ar 2010./2011. st.g.]
6 02/02/2011 10:15:20 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (reģ.att. un pār.): sākot ar 2010./2011. st.g.]-->Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (RegAP): sākot ar 2010./2011. st.g.]
7 02/02/2011 10:28:08 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (RegAP): sākot ar 2010./2011. st.g.]-->Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (reģ.): sākot ar 2010./2011. st.g.]
8 12/10/2011 13:09:41 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (reģ.): sākot ar 2010./2011. st.g.]-->Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (reģ.): 7.sem.] APSTIPRINATS=-->130920110000
9 28/07/2014 10:48:10 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG110010000
10 09/03/2015 13:29:08 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (reģ.): 7.sem.]-->Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (RegAP): 7.sem.]
11 23/11/2018 10:26:53 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=64-->156 KURSAD=-->92
12 23/11/2018 10:27:14 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=156-->160 KURSAD=92-->96
13 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=96-->
14 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->96
15 17/06/2020 10:20:15 Dace Gūtmane, 63005681 U APSTIPRINATS=130920110000-->250920180000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts