Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 09/03/2010 14:45:31 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Regional Development Planning
2 09/03/2010 14:45:47 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 23/09/2010 11:57:47 Ruta Grigorjeva 63023739 U KATALOGS=c-->+
4 01/02/2011 11:17:08 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Reģionālās attīstības plānošana [ekon.B; sākot ar 2010./2011. st.g.]-->Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (reģ.att. un pār.) sākot ar 2010./2011. st.g.]
5 01/02/2011 11:17:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (reģ.att. un pār.) sākot ar 2010./2011. st.g.]-->Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (reģ.att. un pār.): sākot ar 2010./2011. st.g.]
6 02/02/2011 10:15:20 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (reģ.att. un pār.): sākot ar 2010./2011. st.g.]-->Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (RegAP): sākot ar 2010./2011. st.g.]
7 02/02/2011 10:28:08 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (RegAP): sākot ar 2010./2011. st.g.]-->Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (reģ.): sākot ar 2010./2011. st.g.]
8 12/10/2011 13:09:41 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (reģ.): sākot ar 2010./2011. st.g.]-->Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (reģ.): 7.sem.] APSTIPRINATS=-->130920110000
9 28/07/2014 10:48:10 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG110010000
10 09/03/2015 13:29:08 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (reģ.): 7.sem.]-->Reģionālās attīstības plānošana [Ekon., a (RegAP): 7.sem.]
11 23/11/2018 10:26:53 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=64-->156 KURSAD=-->92
12 23/11/2018 10:27:14 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=156-->160 KURSAD=92-->96
13 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=96-->
14 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->96
15 17/06/2020 10:20:15 Dace Gūtmane, 63005681 U APSTIPRINATS=130920110000-->250920180000
16 11/07/2023 14:51:13 LAIS owner U STRUKTURV_APSTIPR=GGG110010000-->GGG110220000
17 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=4-->6
18 13/02/2024 08:50:40 LAIS owner U KURSAD=96-->
19 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=160-->162
20 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->98

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts