Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 12/02/2008 11:39:11 Agita Žebrovska 63005717 U KATALOGS=c-->+
2 10/12/2012 10:54:34 Inga Zeltkalne, 63020762 U KATALOGS=+-->-
3 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
4 13/11/2007 16:37:03 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Basics of Programming and Data Structures II
5 13/11/2007 16:37:19 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
6 21/03/2011 14:28:48 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Programmēšanas pamati un datu struktūras II [Mājas vide 160 KP]-->Programmēšanas pamati un datu struktūras II [MvInf]

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts