Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Course title Special Pathology, Necropsy I
Course code Vete3015
Credit points 2
ECTS creditpoints 3
Total Hours in Course 80
 
There is no prerequisite knowledge required for this course
 
Course abstract
Students must acquire macro- and micro- morphology of the processes of general pathology; degeneration, necrosis, circulatory disturbances, inflammation, immunomorpholgy and pathology; labour safety in animal necropsy.
Compulsory reading
1. Naļetovs N. Lauksaimniecības dzīvnieku patoloģiskā fizioloģija un patoloģiskā anatomija. – Rīga: Zvaigzne 1987. – 118.lpp.
2. Parčinskis O., Strupulis A. Lauksaimniecības dzīvnieku patoloģiskā histoloģija. – Jelgava: LLA, 1988. – 80 lpp.
3. Parčinskis O., Strupulis A., Javaite L. Zīdītājdzīvnieku patologanatomiskās sekcijas tehnika. – Jelgava: LLU, 2000. – 54 lpp. 4. Leja J., Pevznere E. Visockis R. Speciālā klīniskā patoloģiskā fizioloģija. – R.Zvaigzne, 1988. – 286.lpp.
Further reading
1. Thomson R.G. Special veterinary pathology. – Ph., Lo., To. 1988. – 440 lpp.
2. StŅnzi H., Weiss E., Allgemeine Pathology fŅr Tierärzte und Studierende der Tiermedizin.Berlin - Hamburg: P.Parey, 1990, 398.
3. Шишков В.П. (ред). Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных. – М. Колос. 1999. – 568 с. 4. Cheville N.F. Cell pathology. U.S. Iowe,1996.-515 pp.
Periodicals and other sources
1. Veterinārais žurnāls. LVB informatīvais izdevums. ISSN 1407-0065 kopš 1990 g.
2. Waltham Focus. ISSN 0965-4593; kopš 2000. gada
3. Veterinary medicine; kopš 2000. gada. 4. Australian Veterinary Jornal; kopš 2000. gada.