Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса MašZ3036
Кредитные пункты 5
Кредитные пункты ECTS 7.50
Общее количество часов 200
Kоличество часов лекций 16
Kоличество часов семинаров и практических занятий 32
æоличество лабораторных работ 32
Количество часов самостоятельной работы студента 120
Дата утвеждения курса 23/01/2018
 
Разработчик курса
, Jānis Lāceklis-Bertmanis

Предварительные знания
MatZ4012,
Учебная литературa
1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU. 2009. 400 lpp. 2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU. 2001. 221 lpp. 3. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Grafo analītiskie darbi metālu karstajā apstrādē. Jelgava: LLU, 2004. 90 lpp.
Дополнительная литература
1. Pētersons O., Priednieks J. MIG/MAG metināšana. Rīga: AGA SIA, 2005. 108 lpp. 2. Welding cutting General cataloge. SAF: 2004. 140 p. (Francija, angļu val.)