Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours LauZ5155
Crédits (ECTS) 3
La quantité totale d'heures en classe 81
Nombre de conferences 24
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 8
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 49
Date de l'approbation du cours 18/02/2016
 
Auteurs du cours
, Daina Jonkus
, Daina Kairiša

Connaissances de base
LauZ5037,
LauZ5143,
LauZ5144,
Manuels
1. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2013. 240 lpp.
2. Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība. Talsi, 2007. 99 lpp.
4. Sprūžs J. Kazkopības ABC. Jelgava: LLU, 1996. 100 lpp.
3. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: LLKC, 2005. 320 lpp. 4. Cilstsdarba programmas piena šķirņu govkopībā un kazkopībā [tiešsaiste] [skatīts]. Pieejams:http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/
Ouvrages supplémentaires
1. Lengerken G., Ellendorf F., Lengerken J. Tierzucht. Eugen Ulmer GMBH&Co 2006. 582 S.
2. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 344 lpp. 3. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. A.Jemeļjanova A. red. Sigulda: Sigra, 2001. 191 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Journal of Dairy Science. Published by American Dairy Science Association. ISSN (printed): 0022-0302. ISSN (electronic): 1525-3198.
2. Journal of Small Ruminant Research. Official Journal of the International Goat Association. ISSN:0921-4488 3. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti.