Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code LauZ3155
Kreditpunkte 6
ECTS-Punkte 9
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 240
Vorlesungen (Stundenzahl) 48
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 48
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 144
Bestätigt am (Datum) 28/10/2011
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Daina Kairiša
, Elita Aplociņa
, Dace Bārzdiņa

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1.Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. SILF Viļānu tipogrāfija "Renovata", 2006. 96 lpp. Pieejama: http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/elektroniski-pieejama-rokasgramata-aitu-audzetajiem
2.Norvele G., Neilands J., Matisāns E. Aitkopība. LLU. Rīga: Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 303 lpp.
3.Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība. Talsi, 2007. 99 lpp.
4.Siliņa A., Arbidāns D., Jonkus D., Keidāne D., Piliena K. (2015.) Kazkopības rokasgrāmata. file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/Downloads/kazkopiba_gramata.pdf
Weiterfuhrende Literatur
1.Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. e-resurss http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf
2.Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki. LLKC. 2004. 363 lpp.
3.Latvietis J. Lopbarība. Jelgava. 2013. 308 lpp. 4.Ciltsdarba programmas aitu un kazu šķirnēm Latvijā. http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1.Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407 – 5164
2.Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691 – 1598
3.Agro Pols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.
4.Latvijas Lopkopis. LLKC, Ozolnieki, Apgāds. 5.Schafzucht. Das Magazin fur Schafe-und Ziegehalter.