Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code LauZ2028
Kreditpunkte 3
ECTS-Punkte 4.50
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 120
Vorlesungen (Stundenzahl) 21
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 27
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 72
Bestätigt am (Datum) 15/10/2014
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Elita Aplociņa

Vorkenntnisse
Ķīmi3004,
LauZ1019,
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2004. 361 lpp. 2. Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 215 lpp. 3. Latvietis J. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana. 2.izd. Rīga: Zvaigzne, 1991. 197 lpp. 4. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. LLU. Jelgava, 1998. 102 lpp. 5. McDonald P., Edwards R.A., Greenhalgh J.F.D. etc. Animal nutrition. Edinburgh, 2011. 692 p.
Weiterfuhrende Literatur
1. Baltiņa. D., Dreijere S. Minerālvielas liellopu ēdināšanā. Ozolnieki, 2018. 35 lpp. 2. Siliņa A., Dreijere S. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Ozolnieki, 2013. 47 lpp. 3. Osītis U. Zirgu ēdināšana. Jelgava, 2007. 290 lpp. 4. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. LLKIAC. Ozolnieki, 1999. 62 lpp.