Kurs-Code VeteP020

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)20.03.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Māra Mangale

Vorkenntnisse

Ķīmi3004,

LauZ1019,

LauZ2028,

Vete2009,

Vete2013,

Vete2014,

Vete2024,

Vete3020,

Vete3026,

Vete4034,

Vete4035,

Vete4078,

Vete4105,

Vete4109,

Vete4110,

Vete4111,

Vete6022,

Vete6023,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Afanasjevs I. Veterinārā dzemdniecība un ginekoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1983.-360 lpp.
2. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. SIA Medicīnas apgāds, 2007. – 783 lpp.
3. Brūveris Z. Veterinārās histoloģijas pamati. Rīga, Medicīnas apgāds, 2015. - 527 lpp.
4. Dzenīte A., Jonins V. Govju mākslīgā apsēklošana. Rīga: Avots, 1989. - 147 lpp.
5. Jemeļjanovs Ļ., Māņēvičs Z., Dūrītis I. Dzīvnieku iekšķīgo slimību klīniskā diagnostika. Jelgava, 2007, ISBN 9984-19-978-9, 242 lpp.
6. Jemeļjanovs Ļ., Māņēvičs Z., Dūrītis I. Dzīvnieku iekšķīgo slimību klīniskā diagnostika. Jelgava, 2007, ISBN 9984-19-978-9, 242 lpp.
7. Jemeļjanovs Ļ., Masaļskis N. Dzīvnieku kīniskā izmeklēšana. Jelgava, 2000.
8. Keidāns P., Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. LLU, Jelgava, 2000.
9. Trubka. R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. 1. daļa, Jelgava, LLU, 2000,¬ 2. daļa, Jelgava, 2001.
10. Akers R. Michael & Denbow D. Michael. Anatomy & Physiology of Domestic Animals. Blackwell Publishing, first edition, 2008 - 612 p.
11. J. Chenoweth, Steven P. Lorton. Animal Andrology Theories and Aplications. FSC, 2015.-568p.
12. David E Noakes et all. (2009) Veterinary Reproduction and Obstetrics- 950 p
13.Hopper R.M., Bovine Reproduction. Wiley – Blackwell. 2015. – 800p.
14. Mine C.B. Davics Morel (2015). Equine Reproductive Physiology, Breeding and Stud Management- 427 p.
15.Youngquist R.S. Threlfall W.R., Current Therapy in Large Animal Theriogenology 2.Saunders. 2007. – 1061p
16. Ogilvie T.H. Large Animal Internal Medicine. Williams&wilkins. 1998.
17. Roberts S. Current Therapy in Large Animal Theriogenology. W.B.Saunders Company. 1997. - 897 p.
18. Petter Radoititis O.M., Leslie K.E., Fetrow J. Herd Health Food Animal Production Medicine. W.B.Saunders Company. 1994. - 630 p.
19.Senger P.L., Pathways to Pregnancy and Parturition. Second Edition. Current Conceptions.2003. – 368 p.

Compulsory reading

1. Akers R. Michael & Denbow D. Michael. Anatomy & Physiology of Domestic Animals. Blackwell Publishing, first edition, 2008 - 612 p.
2. J. Chenoweth, Steven P. Lorton. Animal Andrology Theories and Aplications. FSC, 2015.-568p.
3. David E Noakes et all. (2009) Veterinary Reproduction and Obstetrics - 950 p
4.Hopper R.M., Bovine Reproduction. Wiley – Blackwell. 2015. – 800p.
5. Mine C.B. Davics Morel (2015). Equine Reproductive Physiology, Breeding and Stud Management - 427 p.
6.Youngquist R.S. Threlfall W.R., Current Therapy in Large Animal Theriogenology 2.Saunders. 2007. – 1061p
7. Ogilvie T.H. Large Animal Internal Medicine. Williams&wilkins. 1998.
8. Roberts S. Current Therapy in Large Animal Theriogenology. W.B.Saunders Company. 1997. - 897 p.
9. Petter Radoititis O.M., Leslie K.E., Fetrow J. Herd Health Food Animal Production Medicine. W.B.Saunders Company. 1994. - 630 p.

10. Senger P.L., Pathways to Pregnancy and Parturition. Second Edition. Current Conceptions.2003. – 368 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Blūzmanis J., Duļbinskis J., Grundmane A., Jaunzems V., Jemeļjanovs A., Kravale D., Laurs A., Neilands J., Osītis U., Strautmanis, D. Piena lopkopība. Sigulda, 2001. - 191 lpp.
2. Garančs A. Dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Jelgava 1999. Iespiests sabiedrībā "Latgales druka", 302 lpp.
3. Liepa L. Asiņu bioķīmisko rādītāju klīniskā interpretācija govīm. LLU izdevniecība, Jelgava, 2000. – 44 lpp.
4. Mozgis V. Govju tesmeņu slimības un to apkarošana. Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, Ozolnieki, 1997. - 242 lpp.
5. Vētra J., Ligers J., Vaiders L. Govju tesmeņa slimības. Rīga: Zvaigzne, 1996. – 173 lpp.
6. Carleton C.L., Equine Theriogenology. Wiley Blackwell. 2011. – 1208 p.
7. Geofferey H. Atrhur et. al. Veterinary Reproduction and Obstetrics. London, Philadelphia, Toronto, Sidney, Tokyo, 1996. - 726 p
8. Radostits O.M. Mayhew I.G., Houston D.M. Veterinary clinical Examination and Diagnosis. 2010.
9. Roger W.Blowey, A. David Weaver. Color Atlas of Diseases and Disorders of Cattle (third edition) Edinburgh, London, New York…2011.-267p.

Further reading

1. Carleton C.L., Equine Theriogenology. Wiley Blackwell. 2011. – 1208 p.
2. Geofferey H. Atrhur et. al. Veterinary Reproduction and Obstetrics. London, Philadelphia, Toronto, Sidney, Tokyo, 1996. - 726 p
3. Radostits O.M. Mayhew I.G., Houston D.M. Veterinary clinical Examination and Diagnosis. 2010.

4. Roger W. Blowey, A. David Weaver. Color Atlas of Diseases and Disorders of Cattle (third edition) Edinburgh, London, New York…2011.-267p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Asian- Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS) 2015. – 2018, Korea, ISSN 1011-2367.
2. Compedium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. (Comp Cont Educ Pract). 2000-2011, USA: veterinary Learning Sistem, ISSN 0193-1903.
3. Journal of the American Veterinary Medical Association (J Am Vet Med Assoc;JAVMA).2000- 2011, USA: American Medical Assoc., ISSN 0003- 1488.
4. Veterinarija ir Zootechnika(Vet Med Zoot). 2000- 2011, Lithuania " Veterinarija ir zootechnika", ISSN 1392- 2130