Kursa kods Vete4112

Kredītpunkti 3.75

Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareĶirurģija(Vet)

Kopējais stundu skaits kursā100

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits34

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits50

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Gusts Indāns

Pirmā cikla profesionālā(līm.)

Aizstātais kurss

VeteB023 [GVETB023] Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads operatīvajā ķirurģijā – lekcija viena akadēmiskā stunda, praktiskās nodarbības divas akadēmiskās stundas
2. Ķirurga un dzīvnieka sagatavošana operācijai, fiksācija, injekcijas, infūzijas- lekcija viena akadēmiskā stunda, praktiskās nodarbības divas akadēmiskās stundas
3. Anestēzijas pamati - lekcija viena akadēmiskā stunda, praktiskās nodarbības divas akadēmiskās stundas
4. Trauma, asiņošana, iekaisums - lekcija viena akadēmiskā stunda, praktiskās nodarbības divas akadēmiskās stundas. Pirmais tests (1.-3. Tēma)
5. Lielo dzīvnieku fiksācija, injekcijas, sagatavošana operācijai - lekcija viena akadēmiskā stunda, praktiskās nodarbības divas akadēmiskās stundas
6. Zirgu fiksācija, injekcijas, sagatavošana operācijai - lekcija viena akadēmiskā stunda, praktiskās nodarbības divas akadēmiskās stundas
7. Infekcija un tās profilakse - lekcija viena akadēmiskā stunda, praktiskās nodarbības divas akadēmiskās stundas
8. Brūces, brūču izmeklēšana un dzīšanas process - lekcija viena akadēmiskā stunda, praktiskās nodarbības divas akadēmiskās stundas
9. Audu savienošana, šujamais materiāls, adatas - lekcija viena akadēmiskā stunda, praktiskās nodarbības divas akadēmiskās stundas. Otrais tests (4.-8. Tēma)
10. Pārtrauktās ādas – muskuļu šuves- lekcija viena akadēmiskā stunda, praktiskās nodarbības divas akadēmiskās stundas
11. Nepārtrauktās ādas – muskuļu šuves - lekcija viena akadēmiskā stunda, praktiskās nodarbības divas akadēmiskās stundas
12. Vīrišķās kārtas suņu un kaķu kastrācija - lekcija viena akadēmiskā stunda, praktiskās nodarbības divas akadēmiskās stundas. Trešais tests (9.-11. Tēma)
13. Sievišķās kārtas suņu un kaķu ovariohisterektomija - lekcija viena akadēmiskā stunda, praktiskās nodarbības divas akadēmiskās stundas
14. Audzēji - lekcija viena akadēmiskā stunda, praktiskās nodarbības divas akadēmiskās stundas
15. Kontūzijas, termiskie audu bojājumi - lekcija viena akadēmiskā stunda, praktiskās nodarbības divas akadēmiskās stundas.
16. Ādas slimības, ķirurģiskā plastika - lekcija viena akadēmiskā stunda, praktiskās nodarbības divas akadēmiskās stundas. Ceturtais tests (12.-15. Tēma)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ne vairāk kā divi neattaisnoti kavējumi lekcijās un praktiskajos darbos semestra laikā.
Sekmīgi nokārtoti četri teorētiskie kolokviji un ziemas sesijas pārbaudījumas, kas sastāv no teorētiskās daļas un praktiskās daļas – šuvju demonstrācijas uz mulāžas, aprēķiniem vai citām praktiskajām prasmēm, kas apgūtas semestra laikā. Maksimālais viena kolokvija kārtošanas pieļaujamo reižu skaits nepārsniedz trīs reizes lai pretendētu uz kumulatīvo eksāmenu kursa otrajā daļā. Sekmīgi uzrakstītu testu pārrakstīšana nav paredzēta.

Izpildot kursa prasības tiek iegūts vērtējums “ieskaitīts”.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Auer J.A., Stick J. (2011) Equine surgery. Fourth Edition. ELSVIER.1536 p.
2. Colville T.P., Bassert J.M. Clinical Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians. 3rd Revised edition. Mosby: Elsevier-Heatth Sciences Division, 2015.
3. Fossum T. W. Small Animal Surgery. 4th Edition. Mosby, 2013. 1618 p.
4. Fubini L. S., Ducharme N. (2004). Farm Animal Surgery. Second Edition. ELSVIER. 662 p.
5. Gardiner A. Dog Anatomy Workbook:a guide to the canine body. London: J.A.Allen, 2014. 200 p.

6. Tobias K.M., Johnston S.A. Veterinary Surgery Small Animal. 2 Volume. Philadelphia: Saunders comp. 2012. 2128 p.

Obligātā literatūra

1. Auer J.A., Stick J. (2011) Equine surgery. Fourth Edition. ELSVIER.1536 p.
2. Colville T.P., Bassert J.M. Clinical Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians. 3rd Revised edition. Mosby: Elsevier-Heatth Sciences Division, 2015.
3. Fossum T. W. Small Animal Surgery. 4th Edition. Mosby, 2013. 1618 p.
4. Fubini L. S., Ducharme N. (2004). Farm Animal Surgery. Second Edition. ELSVIER. 662 p.
5. Gardiner A. Dog Anatomy Workbook:a guide to the canine body. London: J.A.Allen, 2014. 200 p.
6. Tobias K.M., Johnston S.A. Veterinary Surgery Small Animal. 2 Volume. Philadelphia: Saunders comp. 2012. 2128 p.

Papildliteratūra

1. Colville T.P., Bassert J.M. (2015) Clinical Anatomy and Physiology for Veterinaty Technicians 3rd Revised edition. published by Elsevier-Heatth Sciences Division.
2. Muir W.W., Hubbell J.A.E., Skarda R.T., Bednarski R.M. Handbook of Veterinary Anestesia. Third edition. Mosby. 2000. 574 lpp.
3. Raynor M. Horse Anatomy Workbook: A Learning Aid for Students. 2006. 144 p.
4. The Merck Veterinary Manual. (2010) 10th Ed. Merck * Co., Inc. Rahway. N.J., V.S.A. p.1832.

5. Wayne C.M., Frisbie D.D., Kawcak C.E., Weeren P.R. (2016) Joint disease in the horse. Second edition.352p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Veterinary Journal, ISSN 1090-0233.
2. Journal of Veterinary Anatomy, ISSN 2357-0504.
3. Journal of the American Veterinary Medical Association (J Am Vet Med Assoc; JAVMA). 2000-2016, USA: American Medical Assoc., ISSN 0003-1488.
4. Journal of Small Animal Practice (J Small Anim Pract). 2000-2016, UK: British Small Animal Veterinarian Association, ISSN 0022-4510.
5.https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1532950x

6. https://www.acvs.org/veterinary-surgery-journal