Kursa kods Vete3001

Kredītpunkti 1

Veterinārā stomatoloģija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareĶirurģija(Vet)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits20

Kursa apstiprinājuma datums04.04.2018

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author

Agris Ilgažs

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Veterinārā stomatoloģija apskata mutes dobuma izmeklēšanu, dažādas mutes dobuma patoloģijas, kuru pamatā ir izmaiņas mutes dobumā – to ārstēšanu un profilaksi. Apskata mutes dobuma un galvas apvida anatomiskās un fizioloģiskās īpatnības dažādiem dzīvniekiem, kā arī biežāk sastopamās novirzes no normas. Zobu, žokļkaulu un mutes dobuma mīksto audu patoloģijas. Šo patoloģiju ietekme uz vispārējo dzīvnieka veselības stāvokli. Dažādas žokļu un galvas apvidus traumas. Tiek apskatīti jaunākie diagnostikas, ārstēšanas un profilakses pamatprincipi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Zināšanas par stomatoloģisko slimību diagnostiku, diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas iespējām dzīvniekiem – 1 kontroldarbs.
Prasmes: Būs praktiskās iemaņas, kas saistītas ar stomatoloģisko manipulāciju veikšanu – praktiskie darbi.

Kompetence: Būs kompetenti par profilaktiskajiem pasākumiem, lai novērstu stomatoloģisko slimību un komplikāciju attīstību - KEGA darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads veterinārajā stomatoloģijā, zoba anatomija un struktūra. – 1 h lekcijas un 1 h praktiskie darbi.
2. Mutes dobuma izmeklēšana. – 1 h lekcijas un 1 h praktiskie darbi.
3. Mutes dobuma mīksto audu traumas. – 1 h lekcijas un 1 h praktiskie darbi.
4. Zobu patoloģijas. Zobu izraušana. – 1 h lekcijas un 1 h praktiskie darbi.
5. Periodontīts. – 1 h lekcijas un 1 h praktiskie darbi.
6. Mutes dobuma cieto audu traumas. – 1 h lekcijas un 1 h praktiskie darbi.
7. Jaunveidojumi mutes dobumā. – 1 h lekcijas un 1 h praktiskie darbi.
8. Ortodontija. Zobu restaurācija. – 1 h lekcijas un 1 h praktiskie darbi.
9. Zirgu un citu zālēdāju zobu patoloģijas. – 1 h lekcijas un 1 h praktiskie darbi.
10. Grauzēju zobu patoloģijas. – 1 h lekcijas un 1 h praktiskie darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nolasītā lekciju kursa teorētiskā un praktiskā pārbaude praktiskajos darbos. Teorētiskā un praktiskā kursa noslēgumā students kārto gala testu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi veic dzīvnieku izmeklēšanu, diagnožu un diferenciāldiagnožu uzstādīšanu, dažādas stomatoloģiskās manipulācijas dažādām dzīvnieku sugām.
Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs: Klīniskā gadījuma analīzes (KEGA) teorētiskā darba izstrāde, izmantojot docētāju piedāvātās tēmas vai studenta izvēlēto darba tēmu, saskaņojot ar priekšmeta vadītāju. Darbā jābūt izmantotiem vismaz pieciem literatūras avotiem un tas jāprezentē kursa noslēgumā. KEGA darba noformēšana jāveic saskaņā ar VMF mācību metodiskās komisijas pieņemtajiem normatīviem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Veterinārās stomatoloģijas kursa noslēgumā studentam jāprezentē izstrādāts KEGA darbs un jāuzraksta noslēguma tests. Kurss tiek vērtēts ar ieskaiti bez atzīmes.

Obligātā literatūra

1. Heidi B. Lobprise and Johnathon R. Small Animal Dentistry. Blackwells Five – Minute Veterinary Consult. Clinical Companion. Wiley-Blackwell. 2007. 490 p.
2. Heidi B. Lobprise and Johnathon R. Wiggs’s Veterinary Dentistry: principles and practice. Second edition. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2019. 522 p
3.Mulligan T.W., Aller M.S., Williams C.A. Atlas of Canine & Feline Dental Radiography. Trenton, New Jersey, 1998. 246 p.
4.Wiggs R.B., Lobprise H.B. Veterinary Dentistry. Principles & Practice. Lippincott-Raven, 1997. 748 p.

Papildliteratūra

1. Bellows Jan. Feline Dentistry. Oral Assessment, Treatment and Preventative Care. Wiley-Blackwell. 2010. 314 p.
2. Brook A. Niemiec. Veterinary Periodontology. Wiley-Blackwell. 2013. 358 p.

3. Javer Collados Soto. Visual atlas of oral pathologies in dogs. Grupo Asis Biomedia. 2016. 173 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233.
2. Journal of Veterinary Dentistry.
3. Journal of the American Veterinary Medical Association (J Am Vet Med Assoc; JAVMA). 2000-2016, USA: American Medical Assoc. ISSN 0003-1488.

4. Journal of Small Animal Practice (J Small Anim Pract). 2000-2016, UK: British Small Animal Veterinarian Association. ISSN 0022-4510.

Piezīmes

Izvēles kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna 8.semestrī.