Kurs-Code Vete1001

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge20

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)20

Bestätigt am (Datum)16.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Arnis Mugurēvičs

Vorkenntnisse

Vete2013,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Strads M. Latīņu valodas konspektīvā gramatika. Rīga, 2002. 91 lpp. 2. Latīņu-latviešu vārdnīca (veterinārmedicīnas studentiem un veterinārārstiem). Sast. A.Mugurēvičs. Jelgava, 2006. 55 lpp. 3. Вульф В.Д. Латинский язык и основы ветеринарной терминологии. Москва, 1998. 176 c. 4. Валл Г.И Латинский язык: Учебник для ветеринарных специальностей вузов. Москва, 1990. 190 с. 5. Латинский язык и основы медицинской терминологии. под ред. Чернявского М.Н. 2-с изд.дом. Минск, 1989. 350 c.

Weiterfuhrende Literatur

1. Roba E. Lingua Latina pharmaceutica. Rīga, 1977. 183 lpp. 2. Roba E., Altemente J. Lingua Latinapromedicis. 2.izd. Rīga, 1973.298 lpp. 3. Latin grammar. Ed. by R.Maidhoff. Barrons. 2009. 268 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latīņu-latviešu vārdnīca. Sast. A.Gavrilovs, Rīga, 1994. 520 lpp. 2. Čerfase L. Latīņu spārnotie teicieni. Rīga, 1992. 294 lpp. 3. Latīņu–latviešu vārdnīca. Sast. K.Veitmane, L.Čerfase, H.Novaceks, A.Apinis. Rīga, 1955. 1023 lpp. 4. http://translate.eu – pieejamas: angļu- latīņu; latīņu- angļu; krievu- latīņu; latīņu- krievu vārdnīcas.