Code du cours VadZ3055

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours19.12.2018

Auteur du cours

author

Dace Kaufmane

Connaissances de base

Ekon2068,

Ekon3115,

Psih3010,

VadZ4054,

Manuels

1.Holovejs Dž.K. Tūrisma bizness. Rīga: Jānis Roze, 1999. 367 lpp.
2.Evans N. Strategic management for tourism, hospitality and events. London: Routledge, 2014. 412 p. ISBN 9780750648547
3.Grīnfelde I., Klepers A., Līviņa A., Smaļinskis J. Tūrisma maršrutu veidošana. Valmiera: Vidzemes Augstskola, 2010. 116 lpp. [tiešsaiste]. Piejams: http://www.visitdaugavpils.lv/sites/default/files/ klepers_kalnacs_red_turisma_marsrutu_veidosana_2010.pdf
4.Viesmīlības rokasgrāmata. Tūrisma attīstības valsts aģentūra. Rīga: tūrisma attīstības aģentūra, 2010. 56 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.latvia.travel/sites/default/files/download/2010/pdfs/Viesmilibas_rokasgramata_Y10.pdf

5.Freijers V. Tūrisma mārketings. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2011. 621 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Grīnfelde I., Klepers A., Smaļinskis J. Velotūrisma plānotāja un pakalpojumu sniedzēja rokasgrāmata. 33 lpp[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.tava.gov.lv/sites/default/files/dripe_VELO.pdf
2. Makkerčers R., Du Korsa H. Kultūras tūrisms: tūrisma un kultūras mantojuma pārvaldības partnerība. Rīga: Neptūns, 2007. 280 lpp.
3. Šavraka I., Trušiņš J. Rekreācijas attīstība Vidzemes piekrastē. Problēmas un risinājumi. Arhitektūra un pilsētplānošana, Nr.3, 2009, 181.-191.lpp. ISSN 1691-4333

4. Stūre I. Kultūras un dabas mantojuma aizsardzība un attīstības plānošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. 112 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1.Tourism and recreation [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.waddensea-secretariat.org/sites/default/files/downloads/03.4-tourism-recreation-10-05-31.pdf
2.Introduction to commercial recreation and tourism [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sagamorepub.com/files/lookinside/218/pages-comrecebook.pdf
3.Queensland Government. "What is Recreation?" [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.nprsr.qld.gov.au/industry-information/about/recreation.html
4.Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” (Latvija) [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.celotajs.lv
5.World Tourism Organisation [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.world-tourism.org

6.Tūrisms Latvijā. Statistikas datu krājumi. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/