Kurs-Code VadZ3030

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)19.11.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Laura Joma

Vorkenntnisse

Ekon1024,

Ekon2108,

Ekon2121,

Ekon2128,

Ekon3080,

Ekon3115,

Ekon3116,

Soci2036,

VadZ1018,

VadZ2028,

VadZ2031,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. 3. izdevums. Rīga; SIA J.Rozes apgāds, 2019. 602 lpp.
2. Sekaran U., Roger B. Research methods for business. A skill- building approach. Fifth edition. Chichester, United Kingdom: John Wiley & Sons LtdA, 2010. 468 p.

3. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KFI „Biznesa Komplekss”, 2005. 93 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

2. Latvijas Ministru kabineta mājaslapa. Pieejams: http://www.mk.gov.lv;

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Scopus datubāze. Pieejams: https://www.scopus.com
2. Web of Science datubāze. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com

3. Science Direct Freedom Collection datubāze. Pieejams: https://www.sciencedirect.com