Код курса VadZ3017

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса09.02.2021

Разработчик курса

author

Madara Dobele

Учебная литературa

1. Kriek D. Team Leadership: Theories, Tools and Techniques. Randburg: KR Publishing, 2019, 465 p.
2. Belbins M. R. Komandu lomas darbavietā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 167 lpp.
3. Belbins M. R. Darba krāsas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010, 164 lpp.
4. Adizes I. K. Prasmīga pārmaiņu vadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018, 335 lpp.
5. Rød A., Fridjhon M. Creating Intelligent Teams. Randburg: KR Publishing, 2016, 190 p.
6. Landon L.B., Salas E., Vessey W.B. Team Dynamics Over Time. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2017, 352 p.

7. Lēmumu pieņemšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 194 lpp.

Дополнительная литература

1. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2013, 304 lpp.
2. Janson S. Leader – What To Do Now? Successful Team Leadership, Empolyee Motivation & Human Resource Management, Use Leadership Techniques & Leadership Styles, Gain Respect As a New Boss. Dortmund: Best of HR – Berufebilder.de®, 2019, 65 p.
3. Pullan P. Virtual Leadership: Practical Strategies for Getting the Best Out of Virtual Work and Virtual Teams. London: Kogad Page, 2016, 233 p.
4. Salas E., Vessey W.B., Estrada A.X. Team Cohesion: Advances in Psychological Theory, Methods and Practice. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2015, 312 p.
5. Belbins M. R. Jaunās organizācijas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 176 lpp.
6. Duhigs Č. Ieraduma spēks. Kāpēc biznesā darām to, ko darām, un kā to mainīt. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019, 447 lpp.
7. Frīmentls D. Komandas motivācija un vadība: 50 praktiski padomi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006, 124 lpp.
8. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga: Jumava, 2020, 461 lpp.
9. Edeirs Dž. Līderība un motivācija: 50:50 likums un astoņi galvenie principi, kā motivēt citus. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 136 lpp.
10. Edeirs Dž. Līderība un inovācija: kā veidot radošumu komandā un gūt idejas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 126 lpp.
11. Adizes I. Leading the Leaders: how to enrich your style of management and handle peaple whose style is different from yours. Santa Barbara, California: The Adizes Institute Publications, 2004, 311 pg.
12. Adizes I. Management/Mismanagement Styles: how to identify a style and what to do about it. Santa Barbara, California: 2004, 213 pg.
13. Dyer W.G., Dyer J.H., Schein E.H. Team building: proven strategies for improving team performance. San Francisco: Jossey_Bass, 2007, 240 lpp.
14. Edeirs Dž. Iedvesmojošais līderis: kā motivēt, iedrošināt un gūt panākumus. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 233 lpp.
15. Heske U. Darbs komandā: darba grupas vadība: konstruktīva konfliktu risināšana. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007, 128 lpp.
16. Vadīt komandas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 157 lpp.
17. Edeirs Dž. Kā izaudzēt līderus: septiņi galvenie efektīvas līderības attīstības principi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008, 186 lpp.
18. Kovejs S. R. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013, 367 lpp.

19. Herolds D.M., Fedors D.B. Mainiet veidu, kā vadāt pārmaiņas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 198 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Forbes, Rīga: SK Media. ISSN 1691 – 6018