Kursa kods PārZ5034

Kredītpunkti 4.50

Pārtikas bioķīmija

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits0

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Aizstātais kurss

PārZM004 [GPARM004] Pārtikas bioķīmija