Код курса PārZ3073

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Количество часов самостоятельной работы студента81

Дата утвеждения курса16.02.2016

Разработчики курса

author

Ruta Galoburda

author

Tatjana Ķince

author

Elīna Sturmoviča

Предварительные знания

PārZ2004,

Учебная литературa

1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 514 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp.
3. Fellows P. J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000. 575 p.
4. Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.

Дополнительная литература

1. Chemical Engineering for the Food Industry. Ed. by P.J.Fryer, D.L.Pyle, C.D. Rielly. London etc., 1997. 462 p.
2. Dairy Processing Handbook. Lund: Tetra Pak Processing Systems AB, 1995. 436 p.
3. Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 292 lpp.