Kursa kods MatZ3067

Kredītpunkti 1.50

Mode un stils II

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareTekstila un apģērbu tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Silvija Reihmane

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ1005, Filozofija, kultūra un māksla

MatZ3066, Mode un stils I

Kursa anotācija

Kursa darbs: vizuālā tēla tērpa stila veidošana. Vizuālā tēla un tērpa stila raksturojums. Apģērba kompozīcijas izteiksmes līdzekļi. Vizuālā tēla stila veidošanas etapi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – izpratne par tērpu stilu un modes idejām, par tērpu stilu veidošanas pamatprincipiem;
Prasmes – kritiski analizēt, salīdzināt un izvērtēt tērpu stilu raksturīgās pazīmes apģērba kompozīcijas un tēla veidošanā; strādāt individuāli un grupās un demonstrēt IT prasmes patstāvīgo darbu izstrādē;
Kompetence - spēja formulēt un izskaidrot ar tēla veidošanu saistītus terminus; spēja izprast tērpu modes multidisciplinārumu kā sociālekonomisko, antropoloģisko, sociālpsiholoģisko un māksliniecisko sistēmu, spēja veikt modes pētījumu, sistematizēt un prezentēt apgūto informāciju.
Vērtēšana - Kursa darbs

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Modes aktualitātes
2. Stils un personība: vizuālā tēla terpa stila idejas
3. Auguma tips – vizuālā ķermeņa korekcija ar apģērba palīdzību
4. Kolorīts
5. Apģērba kompozīcijas elementi: siluets, forma, līnijas, proporcijas
6. Dizaina elementi: materiāls, detaļas
7. Dizaina elementi: raksts, krāsa
8. Apģērba kolekcijas izveide
9. Aksesuāru izvēle
10. Kursa darba noformēšana
11. Kursa darba prezentācija

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti savlaicīgi tiek informēti par kursa darba izstrādes prasībām. Studenti saskaņo kursa darba tematiku ar mācībspēku un veic kursa darba izstrādi patstāvīgi. Pieejamas individuālās konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba atbilstība prasībām un uzdevumam
Kursa darba noformējums
Kursa darba prezentācijas un aizstāvēšanas prasmes
Kursa darba izstrādes termiņu ievērošana

Obligātā literatūra

1. Beijs B. Stila akadēmija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 2. Freimanis I. Laiks, laikmets, mode. Rīga: „Modris”, 1998. 3. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 4. Magele B. Stila harmonija. Rīga: Jumava, 2004. 5. Modes dizaina rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 5. Stevenson N.J. Modes vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 6. Palomo–Lovinska N. Pasaules ietekmīgākie modes dizaineri. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 7. Parute E. Stila un modes enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2010. 8. Roulands–Vorns L. Tērpi: enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 9. Vorslija H. Mode. 100 būtiskas idejas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2013.

Papildliteratūra

1. Dubska Ž. Rīdzinieces noslēpumi. Modes un stila lietpratējas rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2017. 2. Gabrielsone M. Lookbook meitenēm. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 3. Lesīte I. Stila noslēpumi. Rīga: Jumava, 2013. 4. Leiškalne-Roka G., Ševeļovs D. Stils. Rīga: Stila Ceļvedis, 2018. 5. Meijers–Stablē B. 12 modistes, kas izmainīja vēsturi. Rīga: SIA “J.L.V.”, 2017. 6. Palma S., Šolca U. Tava stila rokasgrāmata. Apģērbs. Aksesuāri. Krāsas. Rīga: Jumava, 2012. 7. Skara N. Mazliet modes un svaiga gaisa. Rīga: Jumava, 2018. 8. Vasiļjevs A. Skaistums cauri gadsimtiem. Rīga: Jumava, 2016. 9. Vasiļjevs A. Eiropas modes vēsture. Rīga: Jumava, 2014. 10. Vasiļjevs A. Modes likteņi. Rīga: Jumava, 2012. 11. Racinet A. The Costume History. Köln: Taschen, 2015. 12. Sposito S. Fabrics in Fashion Design: The Way Successful Fashion Designers Use Fabrics. Barcelona: Promopress, 2017. 13. De la Fressange I. Parisian Chic Look Book : What Should I Wear Today?. Paris: Flammarion, 2017. 14. Drudi E. Fashion Details: 4000 Drawings. Barselona: Prestel, 2015. 15. Fashionary A4 Men (Black). Fashionary, 2017. 17. Fashionary A5 Men (Black). Fashionary, 2017. 18. Fashionary A5 Women (Black). Fashionary, 2017. 19. Fogg Marnie. The Dress 100 ideas that changed fashion forever. London: Goodman, 2014. 20. Rees A. Curated Closet: Discover Your Personal Style and Build Your Dream Wardrobe. London: Virgin Books, 2017. 21. Johnston L. Fashion in Detail: 19th Century. London: Thames and Hudson, 2016. 22. Sims J. Icons of Women's Style. London: Laurence King, 2015.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Pastaiga". ISSN 1407-3277 2. Žurnāls. "Stila Ilustrētā Rokasgrāmata". Izdevniecība Dienas žurnāli. ISSN 2256-0459 3. Žurnāls "Vouge". Pieejams: https://www.vogue.com/fashion

Piezīmes

Obligātais vai izvēles kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmā „ Dizains un amatniecība”, 3. kursa 5. semestrī pilna laika studijās un 4. kursa 7. semestrī nepilna laika studijās.
1.0 KP (40 h) kursa darbs.