Kurs-Code MežZ4065

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)48

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)20.10.2020

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Agris Zimelis

Vorkenntnisse

MežZ2044,

MežZ3073,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Sarmulis Z., Saveļjevs A. (2015) Meža darbi un teholoģijas. Mācību līdzeklis. Jelgava. 146 lpp. ISBN 9789934859939
Sarmulis Z. (2006) Cirsmu tehnoloģiskais plānojums mežizstrādē. Jelgava. 45 lpp.
I.Liepa .. [u.c]. (2014) Latvijas Meža Tipoloģija. Jelgava. 119 lpp. ISBN 9789984481647
Rivža P. (2012) Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā : monogrāfija. Jelgava. 392 lpp. ISBN 9789984480855

Weiterfuhrende Literatur

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667
2. Meža avīze, ISSN 1407-6187
3. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Baltic Forestry ISSN 1392-1355.
2. Meža Avīze ISSN 1407-6187.