Kurs-Code MežZ3042

Kreditpunkte 2.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)100

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Bestätigt am (Datum)08.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aigars Indriksons

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Priedītis N. Augu ģeogrāfija un daudzveidība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 176 lpp.
2. Liepiņa L., Kazāka R. Ziedēšanas prieks Latvijas mežos un ārēs. Rīga: SIA Vizuālais elements, 2008. 207 lpp.
3. Eglīte Z., Šulcs V. Latvijas vaskulāro augu flora: Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 88 lpp.
4. Mossberg B., Stenberg L. Den nya nordiska floran. Stockholm: Wahlstrom & Widstrand, 2003. 928 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Meža enciklopēdija. Red. J. Broks. Rīga: Zelta grauds, 2003. 281 lpp.
2. Fermēlens N. Derīgie augi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 320 lpp.
3. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 452 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Veģetācija ISSN 1407-3641
2. Ботанический журнал ISSN 0006-8136
3. Journal of Botany and Plant Biology ISSN 2078-0265.