Kurs-Code Mate2012

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)18.10.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Laima Bērziņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību Centrs, 2006. 364 lpp.
2. Raizs Ļ. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2000. 296 lpp.
3. Grīnglazs L., Kopitovs J. Matemātiskā statistika: ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai. Rīga: Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2003. 310 lpp. 4. Krastiņš O. Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp
4. Diez D. M. Advanced High School Statistics. OpenIntro 2017. 458 p. Available: https://www.openintro.org/book/ahss/
5. Watkins J.C. An Introduction to the Science of Statistics: From Theory to Implementation Available: https://www.infobooks.org/pdfview/802-an-introduction-to-the-science-of-statistics-from-theory-to-implementation-joseph-c-watkins/
6. Coates G. Inferential Statistics (testing hypotheses). Available: https://www.infobooks.org/pdfview/805-inferential-statistics-testing-hypotheses-geoff-coates/

Weiterfuhrende Literatur

1. Krastiņš O. Statistika un ekonometrija. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 1998. 436 lpp.
2. Raščevska M. Kristapsone S. Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: Izglītības soļi, 2000. 356 lpp.
3. Gill J. Essential Mathematics for Political and Social Research (Analytical Methods for Social Research). Cambridge University Press 2006. 448 p
4. Mathematics higher level: statistics : course companion / Josip Harcet ... [et al.]. Oxford : Oxford University Press, 2014. 162 p.
5. Statistics for international social work and other behavioral sciences / Serge C. Lee, Maria C. Silveira Nunes Dinis, Lois Lowe, Kelly Anders. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2016. 214 p.
6. Statistics with R : solving problems using real-world data / Jenine K. Harris, Washington University in St. Louis : SAGE, 2021. 733 p.
7. Statistics without maths for psychology / Christine P. Dancey, John Reidy. Harlow, England ;New York : Pearson, 2020.608 p.
8. Statistics for business & economics / David R. Anderson, University of Cincinnati, Dennis J. Sweeney, University of Cincinnati, Thomas A. Williams, Rochester Institute of Technology, Jeffrey D. Camm, Wake Forest University, James J. Cochran, University of Alabama. Boston, MA : Cengage Learning, 2018. 1092 p.
9. Statistics for international social work and other behavioral sciences / Serge C. Lee, Maria C. Silveira Nunes Dinis, Lois Lowe, Kelly Anders. Oxford; New York : Oxford University Press, 2016. 214p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.csb.gov.lv
Social Science Statistics [online]. Available: https://www.socscistatistics.com/
Official Statistics Portal [online] Available: https://stat.gov.lv/en