Kursa kods MašZP020

Kredītpunkti 2

Metālapstrādes mācību prakse I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author

Aleksandrs Galoburda

Dr. sc. ing.

author

Valdis Kleinbergs

Mg. sc. ing.

author

Jānis Avotiņš

Mg. paed.

Kursa anotācija

Mācību prakse Metālapstrādes pamati notiek institūta mācību darbnīcās un laboratorijās. Studenti norīkoti ar rektora rīkojumu un pakļaujas visiem mācību procesa kārtības noteikumiem. Studenti apgūst pirmās iemaņas virpošanā, frēzēšanā un atslēdznieku darbus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - metālapstrādes tehnoloģiju parametri.
Prasmes - izvēlēties pareizos metālapstrādes parametrus atkarībā no apstrādājamā materiāla.
Kompetence - pamatot griešanas režīma atkarību no materiāla īpašībām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Izstrādā maršruta karti, izgatavojamai detaļai.
2 Virpošana. Virpošanas tehnoloģija. Apstrādes režīmi atbilstoši udevumam.Daudzpakāpju detaļai.
3 Frēzēšana. Frēzēšanas darbi un instrumenti. Apstrādes režīmi atbilstoši udevumam.
4 Urbšanas darbi un instrumenti. Urbšanas režīmi atbilstoši udevumam.
5 Urbumu pēcapstrāde, instrumenti.
6 Atslēdznieku darbi un instrumenti.
7 Virsmu apstrāde atslēdznieku darbos.
8 Slīpēšanas darbi un instrumenti.
9 Skārdnieka darbi un instrumenti.
10 Lodēšana, instrumenti un materiāli.
11 Pamatjēdzieni par tehnoloģisko procesu izstrādi un dokumentācija.
12 Mašīnbūves uzņēmuma apmeklējums.
13 Mašīnbūves uzņēmuma apmeklējums.
14 Mašīnbūves uzņēmuma apmeklējums.
15 Mašīnbūves uzņēmuma apmeklējums.
16 Mašīnbūves uzņēmuma apmeklējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts prakses kopsavilkums. Ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.

Papildliteratūra

1. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.
2. Avotiņš J. Metālapstrāde. Kursa darbs: Tehnoloģisko procesu izstrāde. Jelgava: LLU, 2005. 90 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of mehanical Engineering Sience ISSN 0022-2542.