Code du cours MākZP010

Crédits 7.50

La quantité totale d'heures en classe200

Nombre de conferences25

Nombre de travaux pratiques et des séminaires55

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant120

Date de l'approbation du cours16.02.2016

Auteur du cours

author

Ivanda Spulle-Meiere

Le cours remplacé

MākZB001 [GMAKB001]

Manuels

1. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2006.
2. Strupulis J., Burāne I., Šmite E. Jānis Strupulis. Atskats. Medicīnas muzeja atbalsta fonda biedrība; 2019. ISBN 978-9934-19-746-8
3. Brants I. Mīlestība uz mūžu. Apgleznots porcelāns. Rīga: Green Print. Rīgas Porcelāna muzejs. 2015. ISBN 978-9934-8493-8-1
4. Jūgendstils. Pirssākumi. Ietekmes. Savdabība. Rīga: LNMM, Jelgavas tipogrāfija. 2018. ISBN 978-9934-538-18-6
6. Иттен И. Искусство формы. Москва: издатель Д.Аронов, 2004.
7. Fiell C. P. Scandinavian design. Tashen: 2017. ISBN 978-3-8365-4452-8
8. Hudson J. The Design Book. London: Laurence King Publishing Ltd, 2013. ISBN: 978-1-78067-099-7
9. Lorenc J. Commercial Guide. Design Media Publishing limited 20/F Manulife Tower. Hong Kong, 2015. ISBN: 978-988-14124-1-6
10. Fiell C. P. Design Now! Eco-design to Design-Art 90 Designers from liro Ahokas to Michael Young. Tashen: 2007. ISBN 978-3-8228-5267-5
11. Martins A., Jehl E. Grand Stand. Designing Stands for trade Fairs and Events. Frame: thames and Hudson Ltd 2018. ISBN: 978-94-92311-19-1
12. Hellers S., Andersone G. Grafiska dizaina rokasgramata. Riga: J. Rozes apgads, 2016.
13. Commentz S., Ehman S., Klanten R. Papercraft. Design and Art with Paper. KG, Berlin: Gestalten Verlag HmbH@co, 2010.
14. Jozus A. Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē. Rīga: Eko Media, 2017. ISBN 978-0034-8730-0-1
15. Guan A., Wang A. Brand Image Design for Catering Services. Design Media Published Ltd 20/F Manulife Tower; 2010. ISBN 978-988-15660-1-0

Ouvrages supplémentaires

1. Brenegena A. Uzņēmējdarbības rokasgrāmata māksliniekiem un uzņēmējiem. Rīga: Jumava, 2019.
2. Collin C., Borras M. Living With Patterns. Pageone; by Loft Publications, 2008. ISBN 978-981-245-706-6
3. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
4. Briška I., Kadiķe I., Kalēja-Gasparoviča D., Rudovska M. Vizuālā māksla vidusskolām. 2.daļa. Rīga: Raka, 2010.
5. Fiell C., P. 1000 Chairs. Tashen: 2005. ISBN 978-3-8228-4103-7

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Digitālais mācību līdzeklis, e-mācību kurss Spulle-Meiere I., Reimandova I. Kompozīcija un mākslas valoda. 2012.
2.Pastaiga. Mode Stils Kultūra Māksla. Rīgas Viļņi izdevniecība. Rīga, 2019-2020. III/IV, V/VI. ISSN 1407-3277
3.Deko. Izdevniecība žurnāls „Santa”. ISSN 1407-7027
4. Tidskriften RUM. The Swedish magazine about Scandinavian architecture & design. 3/2019. ISSN1650-1330
5.Lilit Look. Lilit STILS&MODE. www.lpia.lv. ISSN 1691-2012
6.L”OFFICIIEL. Poligrāfijas grupa Mūkusala. ISSN 1691-5135
7. RUM Design. Mode. Inredning. Konst. TIDSAM 4752-01, 08, 10, 11, 12, 13, 14
8.IN.Indhold.MODE/INTERVIEW/KULTUR/REJSER. 100 unikke julegaver. INudgives af Aller Media A/S. 2020. Mainlifestyle.dk UBD 5701837000151

9.HŪS OG HĪBYLI. ISSN 1021-8327