Kursa kods LauZT008

Kredītpunkti 15.75

Dārzu un ainavu arhitektūra

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā420

Semināru un praktisko darbu stundu skaits166

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits254

Kursa apstiprinājuma datums10.09.2010

Atbildīgā struktūrvienībaMūžizglītības centrs

Kursa izstrādātāji

author

Aija Dižgalve

Mg. paed.

author

Silvija Rubene

Mg. sc. ing.

author pasn.

Antra Bērziņa

Mg. paed.

Kursa anotācija

Profesionālās pilnveides programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā izstrādāt ainavu un dārzu projektus izmantojot iegūtās zināšanas par ainavu arhitektūru, augu izmantošanu un digitālajām projektu izstrādes tehnoloģijām.

Kursa saturs(kalendārs)

Programma satāv no šādiem mācību priekšmetiem:
Dārza projektu izstrāde I, II, III;
Vizuālā māksla;
Ainavas mācība;
Dārzu mākslas vēsture;
Mērniecības pamati;
CAD sistēmas ainavu projektēšanā I, II, III;
Krāšņumaugi – kokaugi, puķes;
Arhitektūras mazās formas;
Dārza ierīkošana un kopšana, stādaudzētavas;
Augu dizains;
Dabas aizsardzība un ekoloģija.

Piezīmes

Profesionālās pilnveides izglītības programma - tālāklizglītības kursi, kurus var apgūt jebkurš interesents.
Pārējie autori: Brigita Helfriča, Daiga Zigmunde, Dace Šterne, Antra Balode un Aleksandrs Beļikovs