Course code LauZ5106

Credit points 2

Production of Grain and Oil Plants

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures12

Number of hours for seminars and practical classes20

Date of course confirmation28.11.2011

Responsible UnitInstitute of Agricultural Machinery

Course developer

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Course abstract

Possibilities of using oil- plants in food, fodder, industry. The oil - plants grown in Latvia - rape, oil-flax, fibre - flax, their growing technology. Their gathering, seed storage and processing technologies. Economics of oil - plant production.

Learning outcomes and their assessment

• Knowledge - on utilisation of grain and oil plant seeds and their importance in economics, growing technologies and applied machinery, choice of technologies.
• Skills – to develop technological maps for farming of different intensity, substantiate the developed technological map.
• Competence – to evaluate the influence of fertilizers and chemicals on harvest and production economy, choose machinery and equipment for grain and oil plant harvesting, processing and storage.

Compulsory reading

1. Ivanovs S., Straumale V.. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas. Rīga: LLU Ulbrokas ZC, 2001. 191. lpp.
2. Raksti par rapsi žurnālā Agrotops Nr. 7, 2000. g. - 17. - 29. lpp.
3. Boruks A. u.c. Graudi: daudzumi, izmaksas, cenas. Rīga : LLU Skrīveru zinātnes centrs, 1999. 202 lpp.
4. Graudu izvērtēšanas metodikas. Rīga: LR Zemkopības ministrija, 1996. 67 lpp.

Further reading

1. Kopiks N., Viesturs D., Balode R. Laukkopības kultūru ražošanas tehnoloģiju analīzes metode // LLU Raksti, Nr.16 (293), 1998. B - tehniskās zinātnes, 129. - 135. lpp.
2. CIGR handbook of agricultural engineering. 1999. Vol.3: Plant production engineering. St.Joseph : American Society of Agricultural Engineers, 1999. 632 p.
3. Kalniņš A. Biodegvielas ražošanas un izmantošanas iespējas Latvijā. Rīga, 2005. 168 lpp.

Periodicals and other sources

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598. 2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.