Kursa kods LauZ4227

Kredītpunkti 4

Tehnoloģijas un iekārtas

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits48

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums12.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Elīna Sturmoviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Gaļas un piena produktu ražošanas tehnoloģija un tehnoloģiskās iekārtas. Miltu un maizes rūpniecības tehnoloģija un tehnoloģiskās iekārtas. Augļu un dārzeņu pārstrādes tehnoloģija un iekārtas. Cukura un rūgšanas rūpniecība, tās produkcijas ražošanas tehnoloģija un iekārtas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas; pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas un tehnoloģiskās iekārtas;
• prasmes; inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, veikt pārtikas iekārtu aprēķinus, izvēloties atbilstošas pārtikas iekārtas;
• kompetence; vadīšana pārtikas uzņēmumos, pamatot pārtikas iekārtu darba režīmu izvēli, izskaidrot darba drošības un ekspluatācijas prasības.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Gaļas iegūšanas process un iekārtu nodrošinājums.
2 Gaļas pārstrādes tehnoloģijas un iekārtas.
3 Desu un kūpinājumu ražošanas tehnoloģija un iekārtas.
4 Olu pulvera, melanža ražošana un iekārtas.
5 1. pārbaudes darbs.
6 Piena termiskās apstrādes veidi.
7 Skābpiena produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas.
8 Biezpiena un biezpiena izstrādājumu gatavošana.
9 Skāba krējuma ar dažādu tauku saturu ražošana un iekārtas.
10 Sviesta ražošanas tehnoloģija.
11 Siera ražošana.
12 Saldējuma ražošanas tehnoloģija un iekārtas.
13 2. pārbaudes darbs.
14 Miltu ražošana un iekārtas.
15 Maizes ražošana un iekārtas.
16 3. pārbaudes darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem, sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem. Kurss noslēdzas ar eksāmenu.

Obligātā literatūra

1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. Aut. kol. L. Dukaļska, R. Galoburda, E.Sturmoviča u. c. LLU, PTF, 2000. 512. lpp.
2. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 247 lpp.
3. Бутковский В.А. Современная техника и технология производства муки. Санкт-Петербург: Техническая книга. 2006.
4. Илюхин В.В., Тамбовцев И.М. Монтаж, наладка, диагностика, ремонт и сервис оборудования предприятий мясной промышленности. Москва: ГИОРД, 2005.

Papildliteratūra

1. Čekstere J. Mūsu maize: maizes cepšanas tradīcijas Latvijā. Rīga. Mc Ābols, 2004. 127 lpp.
2. Lasmane I. Piens un tā pārstrāde. Ozolnieki. LLKIAC, 2000. 93 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Dairy Science ISSN 1525 – 3198, 1995 – 2003

Piezīmes

Obligāts Tehniskās fakultātes akadēmiskai studiju programmai "Pārtikas rūpniecības iekārtas".