Код курса LauZ2039

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

æоличество лабораторных работ48

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса19.10.2011

Разработчики курса

author

Imants Nulle

author

Mareks Šmits

Предыдущие версии курса

LauZ4140 [GLAU4140]

VidEB012 [GVIEB012]

Учебная литературa

1. I.Nulle, J.Čukurs. Inženiergrafika. Metodiskais materiāls E-studijām. 2014. 101 lpp.
2. Dukulis I. Pamati darbā ar AutoCAD 2018: mācību e-grāmata. Jelgava, 2018. 178 lpp.
3. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2007. 258 lpp.

4. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.

Дополнительная литература

1. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 265 lpp.
2. Auzukalns J., Dobelis M., Fjodorova G., u.c. Inženiergrafika: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2008.
3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darba uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010.