Kursa kods InfT2037

Kredītpunkti 3

Datortīkli (CISCO) II

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums25.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ivars Mozga

Dr. sc. ing.

author pasn.

Aldis Bērziņš

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1004, Ievads datorstudijās

DatZ2016, Operētājsistēmas I

DatZ2017, Operētājsistēmas II

DatZ2055, Datoru uzbūve I

DatZ2056, Datoru uzbūve II

DatZ2024, Datoru tīkli I

InfT2036, Datortīkli (CISCO) I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir studējošos iepazīstināt ar
komutācijas tehnoloģijām un maršrutētāju darbībām, kas atbalsta mazo un vidējo uzņēmumu tīklus un ietver bezvadu lokālos tīklus (WLAN) un drošības koncepcijas. Studenti apgūst komutēšanas un maršrutēšanas koncepcijas specifiku un atšķirības. Kursa beigās studenti spēj veikt pamata tīkla konfigurāciju un traucējummeklēšanu, identificēt un mazināt LAN drošības draudus, kā arī konfigurēt un nodrošināt pamata WLAN tīklus.
Kurss “Datortīkli (CISCO) II” ir balstīts uz Cisco “CCNA Maršrutēšana un Komutēšana: Maršrutēšanas un komutēšanas pamati” kursu. Tas ir otrais no trim kursiem, kas ved uz “Cisco Certified Network Associate” (CCNA) sertifikāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• studenti pārzina DHCP ieviešanu maršrutētājos, tīkla adrešu tulkošanu (NAT), piekļuves kontroles sarakstu (ACL) izmantošanu, datu pārsūtīšanu mašrutētājos, pamatojoties uz maršrutēšans tabulas ierakstiem – attiecīgās tēmas teorētiskais tests un praktiskie darbi
• studenti prot ieviest statisko maršrutēšanu, konfigurēt Ethernet komutatora portus, ieviest VLAN tīklus – praktiskie darbi
• studenti spēj patstāvīgi izmantot uzraudzības rīkus un tīkla pārvaldības protokolus, lai novērstu datu tīklu problēmas. Konfigurēt maziem un vidējiem uzņēmumu tīkliem pieejamos uzraudzības rīkus. Konfigurēt sākotnējos iestatījumus tīkla ierīcēs – attiecīgās tēmas teorētiskais tests, praktiskie darbi, noslēguma tests.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ierīces pamata konfigurācija. Ierīces konfigurācija, izmantojot drošības paraugprakses. Sākotnējie iestatījumi Cisco komutatoros. Komutatoru portu konfigurācija. Droša pārvaldības piekļuve. Maršrutētāja pamatiestatījumu konfigurēšana, izmantojot CLI. Tīkla savienojumu pārbaude – 2 h
2. Komutatoru (switch) tīkli. Komutatoru izmantošana datortīklos. Ievads, kā 2.slāņa komutatori veic datu pārsūtīšanu mazos un vidēja izmēra datortīklos – 1 h
3. VLAN. Ievads kā VLAN segmenti izmanto domēnus mazos un vidēja izmēra datortīklos. VLAN implementēšana datortīklos. Maršrutēšanas konfigurēšana starp vairākiem VLAN. Dinamisko kanālu protokolu (DTP) konfigurēšana – 2 h
4. Vairāku VLAN maršrutēšana. Vairāku VLAN maršrutēšanas problēmu novēršana 3. slāņa ierīcēs. Vairāku VLAN maršrutēšanas konfigurēšanas iespējas. Vairāku VLAN maršrutēšanas konfigurācija, izmantojot 3. slāņa komutatorus. VLAN konfigurācijas problēmas – 2 h
5. STP. STP izmantošana redundances nodrošināšanai 2. slāņa tīklā. Izplatītākās problēmas redundantā, L2 komutētā tīklā. STP darbība vienkāršā komutētā tīklā. Rapid PVST+ darbība – 2 h
6. . Etherkanāli. Etherkanālu problēmu novēršana komutētajos svienojumos. Etherkanālu tehnoloģija. Etherkanālu konfigurēšana. Etherkanālu problēmu novēršana – 2 h
7. DHCPv4. DHCPv4 ieviešana. DHCPv4 servera konfigurēšana maršrutētājā. DHCPv4 klienta konfigurēšana maršrutētājā – 2 h
8. SLAAC un DHCPv6 koncepcija. Dinamisko adrešu piešķiršanas konfigurēšana IPv6 tīklos. IPv6 konfigurācijas iegūšana resursdatoros. SLAAC darbība. DHCPv6 darbība. DHCPv6 servera konfigurācija – 2 h
9. FHRP koncepcija. FHRP nodrošinājums noklusējuma vārtejas pakalpojumos dublējošā tīklā.
Pirmā soļa dublēšanas protokolu mērķi un darbība. HSRP darbība – 1 h
10. Lokālā tīkla (LAN) drošības koncepcija. LAN tīkla drošības ievainojamības apdraudējumi.
Gala iekārtu drošības nepieciešamība, lai mazinātu uzbrukumus. AAA un 802.1x izmantošana, LAN gala iekārtu autentificēšanā. 2. slāņa ievainojamības. MAC adrešu tabulas uzbrukumi LAN drošībā. LAN uzbrukumi LAN drošībā – 2 h
11. Komutatoru drošības konfigurācija. Komutatoru drošības ieviešana LAN uzbrukumu mazināšanai. Porta drošības ieviešana MAC adrešu tabulas uzbrukumu mazināšanai. DTP un vietējo VLAN konfigurācija VLAN uzbrukumu mazināšanai. DHCP snooping konfigurācija DHCP uzbrukumu mazināšanai. ARP pārbaudes konfigurēšana ARP uzbrukumu mazināšanai. Portfast un BPDU Guard kofnigurēšana STP uzbrukumu mazināšanai – 2 h
12. WLAN koncepcija. WLAN izmantošana tīkla savienojumos. WLAN tehnoloģija un standarti. WLAN infrastruktūras sastāvdaļas. Bezvadu tehnoloģijas nodrošinājums WLAN darbībā. WLAN tīkla kanālu pārvaldība. WLAN draudi. WLAN drošības mehānismi – 2 h
13. WLAN konfigurācija. WLAN ieviešana. WLAN konfigurācija. WPA2 PSK autentifikācijas konfigurēšana. VLAN interfeisu, DHCP servera un WPA2 Enterprise autentifikācijas izmantošana un konfigurācija. Izplatītākās bezvadu konfigurācijas problēmas – 2 h
14. Maršrutēšanas koncepcija. Pakešu informācijas izmantošana maršrutētājā pārsūtīšanas lēmumu pieņemšanā. Labākā maršrutēšanas ceļa noteikšana. Paketes pārsūtīšana. Cisco IOS maršrutētāja pamata iestatījumu konfigurācija. Maršrutēšanas tabulas struktūra. Statiskās un dinamiskās maršrutēšanas koncepcija – 2 h
15. IP statiskā maršrutēšana. IPv4 un IPv6 statiskās maršrutēšanas konfigurācija. IPv4 un IPv6 noklusējuma statiskās maršrutēšanas konfigurācija. Rezerves savienojumu konfigurācija ar peldošo statisko maršrutu – 2 h
16. Statisko un noklusējuma maršrutu problēmu novēršana. Statisko un noklusējuma maršrutu konfigurācijas problēmas – 1 h
17. Praktiskais eksāmens – 2 h
18. Noslēguma tests – 1 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu Datortīkli (CISCO) II daļā paredzēto ieskaiti ar atzīmi:
•nepieciešams izpildīt visus teorētiskos testus, kas paredzēti katras tēmas beigās;
•nepieciešams izpildīt praktiskos uzdevumus, ja attiecīgajā tēmā tādi ir izveidoti;
•nepieciešams nokārtot noslēguma testu.
Ieskaites atzīme tiek formēta, kā akumulējošā atzīme, ņemot vērā teorētiskos testus, praktiskos uzdevumus un noslēguma testu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba organizācija semestra laikā notiek patstāvīgi studējot literatūru, izmantojot mācībspēka konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: 1.Teorētisko testu vērtējums (50%), 2.Noslēguma tests (50%). Maksimālais % skaits ir 100%, kas atbilst 10 ballēm ieskaites atzīmei.

Obligātā literatūra

Reģistrētajiem studentiem pieejamais oficiālais mācību materiāls Cisco Tīklu Akadēmijas vietnē: http://www.netacad.com.
Odom W. CCNA routing and switching ICND2 200-105: official cert guide: learn, prepare, and practice for exam success. Indianapolis, IN: Cisco Press, 2016. 876 p. ISBN 9781587205989.
Odom W. CCENT/CCNA ICND1 100-105: official cert guide: learn, prepare, and practice for exam success.Indianapolis, IN: Cisco Press, 2016. 965 p. ISBN 9781587205804.
Santos O., Stuppi J. CCNA Security 210-260: official cert guide: learn, prepare, and practice for exam success. Indianapolis, IN: Cisco Press, 2015. 570 p. ISBN 9781587205668.

Papildliteratūra

Dye M. A., McDonald R., Rufi A. W. Network fundamentals: CCNA exploration companion guide. Indianapolis, IN: Cisco Press, 2008. 528 p. ISBN 9781587132087.
Graziani R., Johnson A. Routing protocols and concepts: CCNA exploration companion guide. Indianapolis, Indiana: Cisco Press, 2008. 606 p. ISBN 9781587132063.
Lewis W.. LAN switching and wireless: CCNA exploration companion guide. Indianapolis, IN: Cisco Press, 2008. 497 p. ISBN 9781587132070.
Vachon B., Graziani R. Accessing the WAN: CCNA exploration companion guide. Indianapolis, Indiana: Cisco Press, 2008. 668 p. ISBN 9781587132056

Periodika un citi informācijas avoti

http://www.netacad.com
http://www.networkworld.com/

Piezīmes

ITF akadēmiskās studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" studentiem.