Course code CitiP013

Credit points 4

Risks of Labour Environment

Total Hours in Course160

Independent study hours160

Date of course confirmation08.11.2011

Responsible UnitDepartment of Forest Utilisation

Course developer

author

Imants Bērtaitis

Dr. paed.

Course abstract

The aim of the professional practice is to teach students about risks in labour environment in practice, extends and reinforces students' knowledge about risks in labour environment.

Learning outcomes and their assessment

After completing the practise student will have:
• knowledge and critical understanding of risks in labour environment companies;
• skills define and recognize risks in labour environment, establish system of labour protection in companies;
• competence to monitor labour environment, analyze and prognoze creation of system of labour protection and to make decisions to improve this system.

Compulsory reading

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 74 lpp.
2. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.
3. Darba higiēna. Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 158 lpp.
4. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Rīga: Medicīnas apgāds, 2015. 534 lpp.

Further reading

1. Darba drošība. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 190 lpp.
2. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp
3. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.

Periodicals and other sources

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts. Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-. ISSN 1407-2041
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044