Kursa kods BūvZP037

Kredītpunkti 12

Aizsardzība pret troksni

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā324

Lekciju stundu skaits128

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits196

Kursa apstiprinājuma datums05.10.2012

Atbildīgā struktūrvienībaMūžizglītības centrs

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Apmācību programmā "Aizsardzība pret troksni" kursa dalībnieki gūst zināšanas par tehnisko akustiku un
būvakustiku ,trokšņa izplatības prognozēšanu ēkās un apbūvē. Dalībniekiem jāapgūst iekārtu, konstrukciju un apdares akustiskās izvēles un aprēķina pamatprincipi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kompleksā prettrokšņu projekta izstrāde (26 st.)
2. Būvakustika (56 st.)
3. Trokšņu kartēšana (46 st.)

Obligātā literatūra

1. Zabrauskis A. Būvakustika. Teorija un realitāte.(10.izdevums) 2007.,pdf formātā pieejams www.akustika.lv.- 90 lpp.
2. Tomariņš. Elektroakustika. Lekciju piezīmes. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2003.
3. Bies David , Hansen Colin. Engineering Noise Control: Theory and Practice. London; New York: Spon Press/Taylor & Francis. 2009. 749 p.

Papildliteratūra

1. Meriam J.L., Kraige L.G. Engineering Mechanics Dynamics. Vol.2. Hoboken (N.J.) : Wiley, 2007. 142 p.
2. Architectural Acoustics: Principles and Practice. Joseph A. Wilkes (Editor), William J. Cavanaugh (Editor), Gregory C. Tocci (Editor) Hardcover - November 2009 Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons. 329 p.
3. Hellmann H. Technisch-praktische Akustik. Kollegezusammenfassung gehalten an der Fachhochschule für Technik und Seefahrt Lübeck. Lübeck : [b. i.], 1983. 91 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Acta Acustica united with Acustica. Published by Hirzel Verlag. ISSN: 1610-1928

Piezīmes

Profesionālās pilnveides izglītības programma.
Pamatprasības programmas apguvei: vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība.
Apgūstot programmu pretendenti iegūs - apliecību.
Pārējie autori: Andris Zabrauskis, RTU Docents